กมธ.พิจารณาร่าง รธน. เผย เตรียมเชิญผู้ขอแปรญัตติเข้าชี้แจง กมธ.

กมธ.พิจารณาร่าง รธน. เผย เตรียมเชิญผู้ขอแปรญัตติเข้าชี้แจง กมธ.

เมื่อเวลา 12.50 น. วันที่ 4 ธันวาคม ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ. แถลงถึงผลการประชุมกมธ. ว่า ในการประชุมวันนี้การประชุมกมธ. มีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) ที่ประชุมได้มีการพิจารณาโดยใช้ร่างของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นหลักและนำร่างของพรรคฝ่ายค้าน 2 ร่างมาพิจารณาประกอบด้วย ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหลักการและเหตุผล โดยการพิจารณาได้เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 1 ว่าด้วยชื่อรัฐธรรมนูญและมาตรา 2 ว่าด้วยการกำหนดให้รัฐธรรมนูญให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นายสิระ กล่าวว่า นอกจากนี้ มีสมาชิกรัฐสภาเสนอคำแปรญัตติเพื่อขอแก้ไขเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญจำนวน 106 ฉบับ มีจำนวนผู้แปรญัตติทั้งสิ้น 109 คน แบ่งเป็น ส.ว.8 คน และส.ส.จำนวน 101 คน กระบวนการต่อจากนี้ ฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการทำรายละเอียดแจกแจงและเชิญผู้ขอแปรญัตติเข้าชี้แจงกับคณะกรรมาธิการต่อไป โดยหากสมาชิกรัฐสภายังติดใจและประสงค์จะนำไปอภิปรายในที่ประชุมรัฐสภาก็สามารถกระทำได้

เมื่อถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะนำเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญของไอลอว์เข้ามาอยู่ในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายสิระ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตัวแทนของไอลอว์ได้มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ ไม่สามารถโน้มน้าวคณะกรรมาธิการได้ เช่น ในประเด็นกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบให้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง รวมไปถึงการเสนอให้มีการสมัครส.ส.ร.แบบกลุ่ม ซึ่งยังมีข้อบกพร่องว่าที่คณะกรรมาธิกรตั้งข้อสังเกตุว่าหากเกิดกรณีที่มีประชาชนรวมกลุ่มสมัครส.ส.ร.จำนวนมาก จะส่งผลให้การลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.ร.ของประชาชนทำได้ยาก เช่นเดียวกับ การที่ไอลอว์เปิดกว้างในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครส.ส.ร.อาจทำให้ได้คนคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นส.ส.ร. ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เหลือเฉพาะแค่การพิจารณาเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเฉพาะของรัฐบาลและฝ่ายค้าน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon