มท.สั่งการผู้ว่าฯทั่วประเทศ เข้มสกัดกั้นโควิด ช่วงเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่

มท.สั่งการผู้ว่าฯทั่วประเทศ เข้มสกัดกั้นโควิด ช่วงเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร กำชับและเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก/แออัด เช่น กิจกรรมเคาต์ดาวน์ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมตามประเพณี เป็นต้น และในกรณีการจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงในสถานที่ที่มิใช่สถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการและแนวทางที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด รวมทั้งให้เพิ่มความถี่ในการออกตรวจตราเพื่อป้องปรามให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเอกชนและส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลด้วย นอกจากนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน แก้ไข ระงับยับยั้ง ฟื้นฟู หรือช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ยังมีผลบังคับใช้ตามประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังมีผลบังคับใช้ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ต่อไปด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image