09.00 INDEX ความเป็นจริง เลือกตั้ง ท้องถิ่น อิทธิพล บ้านใหญ่ ดำรง คงอยู่

09.00 INDEX ความเป็นจริง เลือกตั้งท้องถิ่น อิทธิพล บ้านใหญ่ ดำรง คงอยู่

การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบจ.ในวันที่ 20 ธันวาคมสะท้อน ให้เห็นว่า มีความแตกต่างเป็นอย่างมากระหว่างการเมืองระดับท้อง ถิ่นกับการเมืองระดับชาติ

การเมืองระดับท้องถิ่นยังเป็นการยึดครองโดย “บ้านใหญ่” อยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่ว่าจะเป็นที่ชลบุรี ไม่ว่าจะเป็นที่นครปฐม ไม่ว่าจะเป็นที่สมุทรปราการ ไม่ว่าจะเป็นที่ระยอง ไม่ว่าจะเป็นที่นครราชสีมา ไม่ว่าจะเป็นที่พระนครศรีอยุธยา

หรือแม้กระทั่งที่เชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี ปทุมธานี อันเป็นการยึดครองโดยคนของพรรคเพื่อไทย ก็ยังเป็นเงาสะท้อนแห่งความ เป็น “บ้านใหญ่” อยู่อย่างไม่แปรเปลี่ยน

ผลสะเทือนจากการเลือกตั้งอย่างเป็นการทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคม 2562 อาจมีกลิ่นอายของการเมืองใหม่บ้างผ่านบทบาทของ พรรคอนาคตใหม่ แต่ยังกระแทกไปยังระดับท้องถิ่นได้ไม่มาก

นี่คือความเป็นจริงที่แตกต่างกันระหว่างการเลือกตั้งระดับชาติ กับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น

ถามว่าการตื่นตัวจาก “คนรุ่นใหม่” มีผลต่อการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด คำตอบเห็นได้อย่างเด่นชัดจากผลการเลือกตั้งที่จะออกมา

ความหมายก็คือ ความตื่นตัวของคนรุ่นใหม่เป็นเรื่องเฉพาะส่วน ไม่ว่าในกรุงเทพมหานคร หรือตามเมืองใหญ่

เป็นเรื่องของเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ซึ่งมีลักษณะในทางความคิดแตกต่างอย่างสิ้นเชิงไปกับคนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ชายขอบ

คนชายขอบอาจเป็นชนชั้นกลางรุ่นใหม่ที่เข้ามาสู่วงจรในทาง เศรษฐกิจสมัยใหม่ แต่ความเคยชินในทางความคิด ในทางการเมือง ยังถูกครอบงำโดยวัฒนธรรมเก่า การเมืองเก่า

ระบบอุปถัมภ์ผ่าน “เครือข่าย” จึงยังมีอิทธิพลเป็นอย่างสูง

ผลการเลือกตั้งระดับ “ท้องถิ่น” จึงเท่ากับเป็นการกระตุกให้เห็นความเป็นจริงในอีกด้านของความคิดและการเมืองที่ดำรงอยู่

จากสภาพความเป็นจริงของการเลือกตั้งที่ออกมาเช่นนี้อาจทำให้คนจำนวนไม่น้อยเกิดความท้อถอยหดหู่ แต่ก็ต้องยอมรับว่าความเป็นจริงมิได้เป็นไปตามความปรารถนาของผู้ใด

การทำความเข้าใจและยอมรับกับสภาพความเป็นจริงเพื่อกำหนดวิธีการต่อกรจึงมีความสำคัญมากยิ่งกว่า

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon