กลุ่มเรารักชลบุรี ฐานอำนาจเก่า กวาด ส.อบจ.เกือบหมดกระดาน

กลุ่มเรารักชลบุรีฐานอำนาจเก่ากวาด ส.อบจ.เกือบหมดกระดาน

ผลการเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. สำหรับการเลือกตั้งในพื้นที่ จ.ชลบุรี ปรากฏว่านายวิทยา คุณปลื้ม หัวหน้ากลุ่มเรารักชลบุรี กวาดไป 36 ที่นั่ง ส่วนที่เหลือเป็นผู้สมัครอิสระและสังกัดนายสุชาติ ชมกลิ่้น รมว.แรงงาน ได้มา 4 ที่นั่งคือ นายสมโพธิ์ นะมะอะอุ นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน นายทัพพ์นภัทร วุฒิปัญญารัตนกูล และนายเสรี เรืองเดช และคณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี ได้ 2 ที่นั่ง คือนายสายัณห์ จันทร์ทอง และนายรุจิภาส ทรัพยา นอกจากนี้ น.ส.ลลิตา สิงห์โตทอง หรือเนย ซินญอริต้า นักร้องสังกัดอาร์เอส กลุ่มเรารักชลบุรี ลงสมัคร ส.อบจ.ชลบุรี เขต 2 อ.บ้านบึง ได้รับการเลือกตั้งด้วยเช่นกัน

นายวิทยา กล่าวว่า ขอบคุณชาวจังหวัดชลบุรีที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและให้ความไว้วางใจกลุ่มเรารักชลบุรี ลงคะแนนให้ผมจนประสบชัยชนะ รวมทั้ง ส.อบจ.ของกลุ่มเรารักชลบุรี จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อชาวชลบุรี

สำหรับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ นายก อบจ.ชลบุรี

นายวิทยา คุณปลื้ม เรารักชลบุรี 337,107 คะแนน
น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง คณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี 168,997 คะแนน
นายสรายุทธ วงษ์แสงทอง กลุ่มชลบุรีก้าวหน้า 39,268 คะแนน
นายสภา พละวารี อิสระ 8,302 คะแนน

ส่วน ส.อบจ.ชลบุรี
อ.เมืองชลบุรี เขต 1 นายสมควร อังคนาวิน เขต 2 นายคงพัชร ไขรัศมี เขต 3 นายสุธีพงศ์ อัศวเมธสุวรรณ เขต 4 นายสมโพธิ์ นะมะอะอุ เขต 5 นายเดชณรงค์ ไพบูลย์นันทพงศ์ เขต 6 นายภูริวัฒน์ เสมอวงษ์ เขต 7 ด.ต.อภิชาต เจริญผล เขต 8 น.ส.สุภีพันธุ์ หอมหวล เขต 9 นายสุรพงศ์ นำชัยรุจิพงศ์

อ.บางละมุง เขต 1 นายทองหล่อ อ่ำผึ้ง เขต 2 นายนคร ผลลูกอินทร์ เขต 3 นายยะยา เซ็นสุรีย์ เขต 4 นายสายัณห์ จันทร์ทอง เขต 5 นายวิชิต ชาญชัยยุทธศักดิ์ เขต 6 นายวิวัฒน์ หอมปลื้ม เขต 7 นายปารเมศ ประกอบธรรม เขต 8 นายแมน อินทร์พิทักษ์ เขต 9 นายสกล ผลลูกอินทร์

อ.ศรีราชา เขต 1 นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน เขต 2 นายเดชา จันทร์เล็ก เขต 3 นายอโณทัย เจริญสันติสุข เขต 4 นายจตุพร บุญชอบ เขต 5 นายรุจิภาส ทรัพยา เขต 6 นายสมเกียรติ เกตุวัตถา เขต 7 นายสงกรานต์ ภาชนะ เขต 8 นายสุระ กลั่นด้วง

อ.พานทอง เขต 1 นายทัตดนัย คุ้มครอง เขต 2 นายเสรี เรืองเดช

อ.บ้านบึง เขต 1 นายพฤฒิพงศ์ สิงห์โตทอง เขต 2 น.ส.ลลิตา สิงห์โตทอง เขต 3 นายบำเพ็ญ โรจน์พัฒนากุล

อ.พนัสนิคม เขต 1 นายสมนึก ทองแก้ว เขต 2 นายพรชัย ด้วงเงิน เขต 3 นายจุลินทร์ พุทธิพิพัฒน์ขจร

อ.สัตหีบ เขต 1 นายกำชัย ตั้งธรรมสถิตย์ เขต 2 นายทวีศักดิ์ นิ่มอนงค์ เขต 3 นายภิญโญ สายนภา เขต 4 นายทัพพ์นภัทร วุฒิปัญญารัตนกูล

อ.เกาะจันทร์ นายวัฒนพงศ์ ศรีเมธารักษ์

อ.บ่อทอง นายเพทาย สุภาผล

อ.หนองใหญ่ นายวัฒนพงศ์ ศรีเมธารักษ์

อ.เกาะสีชัง นายสรศักดิ์ เภตรา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon