‘สมทรง’ รักษาเก้าอี้ นายก อบจ.อยุธยา ทิ้งห่างก้าวหน้าเท่าตัว นำส.อบจ.เข้าเกือบยกทีม

‘สมทรง’ รักษาเก้าอี้ นายก อบจ.อยุธยา ทิ้งห่างก้าวหน้าเท่าตัว นำส.อบจ.เข้าเกือบยกทีม

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการนับคะแนน การเลือกตั้ง นายกอบจ.พระนครศรีอยุธยา และ ส.อบจ.พระนครศรีอยุธยา

นาง สมทรง พันธ์เจริญวรกุล อดีตนายกอบจ.พระนครศรีอยุธยา ได้ 251,939 คะแนน เอาชนะ นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา เบอร์ 2 จากคณะก้าวหน้าอยุธยา ได้ 90,739 คะแนน และนายนพดล อมรเวช ไม่สังกัดกลุ่มพรรค การเมืองใด มาเป็นอันดับ 3 ได้ 34,105 คะแนน

ส่วนผลการเลือกตั้ง ส.อบจ. ทั้ง16 อำเภอ จำนวน30 เขต ที่ได้รับการเลือกตั้งมีทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ โดยกลุ่มของนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล เข้ามาเกือบยกทีม ประกอบด้วย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 นางสาวภัทรี สุภานุกานนท์
เขต 2 นายจิรศักดิ์ มดทองคำ
เขต 3 พ.อ.นรชัย กฤษณเกษกุล
เขต 4 นายนวพร ผ่องวาสนา
เขต 5 นายกำพล พลีบัตร

อำเภอนครหลวง
เขต 1 นายวันชัย รักษาสกุล

อำเภออุทัย
เขต 1 นายชีวิน ปิยะทัศน์ศรี
เขต 2 นางสาวชลดา คงเวหา

อำเภอบางปะอิน
เขต 1 นายธนเดช โตไพบูลย์
เขต 2 นายอาทิตย์ ภาคอินทรีย์
เขต 3 นายรวิรัชต์ ลีวัฒนา
เขต 4 นายนันทชัย นิลสัย

อำเภอบางปะหัน
เขต 1 นายสมศักดิ์ ทองสีเข้ม
เขต 2 นายสมศักดิ์ วาณิชย์ปฏิยุทธ์

อำเภอเสนา
เขต 1 นายประดิษฐ์ สังขจาย
เขต 2 นางสาวนันทยา เกิดแก้ว

อำเภอบางไทร
เขต 1 นางสาวอรปภา รามศักดิ์
เขต 2 นายเกียรติกุล ไกรเดชา

อำเภอผักไห่
เขต 1 นายทวีศักดิ์ ตั้งชนม์จำรัส

อำเภอลาดบัวหลวง
เขต 1 นายประเทือง วิลัยพฤกษ์

อำเภอบางบาล
เขต 1 นางรัตนา หวังเทพอนุเคราะห์

อำเภอภาชี
เขต 1 นายธีระพงศ์ รัตนพันธุ์ศรี

อำเภอมหาราช
เขต 1 นายเดชา บรรจงพินิจ

อำเภอบางซ้าย
เขต 1 นางสาวสุภัสสรณ์ ศรีชวฤทธิ์

อำเภอบ้านแพรก
เขต 1 นายปราโมทย์ พานมะลิ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดผลอย่างไม่เป็นทางการ เลือกตั้งอบจ. เช็ก 76 รายชื่อว่าที่นายกฯทั่วประเทศ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon