‘บิ้กป้อม’ ถกบอร์ด กองทุนพัฒนากีฬาฯ ตั้งเป้าเจ้าทองซีเกมส์ ปี64

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2563 การประชุมในวันนี้ มีเรื่องเพื่อพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ การสนับสนุนเงินรางวัลให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาเรือพายฯ การสนับสนุนตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การพิจารณาร่างตัวชี้วัด กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 และ การสนับสนุนกีฬาอาชีพ 3 รายการ

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ตามที่ คณะกรรมการ ได้ให้ความเห็นชอบและมีข้อสังเกตในเรื่องต่างๆ ขอให้นำไปดำเนินการ ติดตาม โดยเฉพาะการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ได้อนุมัติไว้ รวมถึงที่ได้ขยายระยะเวลาดำเนินการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายในเวลาที่กำหนด การประชุมในวันนี้ มีเรื่องเน้นย้ำ ดังนี้ มาตรการยกเว้นภาษี ภาคเอกชน ที่บริจาคฯสนับสนุนการกีฬา ที่สิ้นสุดแล้วตั้งแต่ ปี 2562 ที่ผ่านมา ขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ช่วยเร่งรัด ดำเนินการ ประสาน กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ให้พิจารณากำหนดมาตรการและระยะเวลาการให้สิทธิทางภาษี รอบใหม่ เพื่อประโยชน์ สนับสนุนพัฒนาการกีฬาได้อย่างเต็มที่. การสนับสนุน จัดซื้อ อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้ทยอยรับมอบไปบ้างแล้ว ในส่วนรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอให้วางกรอบเวลาดำเนินงาน กำหนดสถานที่ติดตั้งให้ชัดเจน ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า ดำเนินการทันภายในเวลา ที่กำหนด ขอฝากอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์การกีฬา ช่วยดำเนินการในเรื่องนี้ด้วย ส่วนเรื่อง ตัวชี้วัด ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน ประจำปี 2564 ทั้ง 6 ด้าน ขอให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะ ให้ความสำคัญด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านปฏิบัติการสนับสนุนการกีฬา ขอให้กำหนดหลักเกณฑ์สนับสนุน พัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ตามลำดับความสำคัญให้ชัดเจน

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การสนับสนุนกีฬาอาชีพ ต้องมีความเหมาะสมต้องได้รับการประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนของกองทุน และการกีฬาแห่งประเทศไทย อย่างทั่วถึง ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน เน้นย้ำ ในประเด็นแผนบริหารความเสี่ยงฯ และการจัดการระบบงานสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ รวมถึง ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง ด้วย พร้อมให้พิจารณาสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา เพื่อสนับสนุน ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้แต่ละภูมิภาค มีรายได้เพิ่มขึ้น สนับสนุนสมาคมกีฬา จัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยให้มากขึ้น เพื่อเปิดกว้างให้พิจารณานักกีฬาที่มีศักยภาพ ตามความต้องการของแต่ละสมาคมกีฬา อย่างแท้จริง รวมถึงสนับสนุนกีฬาอาชีพ และกีฬามวย ให้ครอบคลุมทุกด้าน และการสนับสนุนการฝึกซ้อม และ การ ควอ-ลิ-ฟาย ของนักกีฬา เพื่อเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รายการสำคัญๆ ในปีหน้า โดยเฉพาะ โอลิมปิกเกมส์ และกีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศเวียดนาม ขอให้กองทุนฯ พิจารณาสนับสนุนให้เพียงพอและต่อเนื่อง ให้พร้อมเข้าแข่งขัน ทำผลงานได้ตามความคาดหวัง เป็นเจ้าเหรียญทองซีเกมส์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon