กำลังพลต้องอ่าน ทบ.ออกกฎเหล็ก เรื่องการเมือง ชี้ ฝ่าฝืนโดนอาญาทหาร

ทบ. ออกกฎเหล็ก ตีกรอบกำลังพล เรื่องการเมือง 5 ได้ -7 ไม่ หากฝ่าฝืน โดนอาญาทหาร ทั้งร่วมกิจกรรมการเมือง-ร่วมม็อบ เข้ม ห้าม ส่อเสียด ล้อเลียน สถาบัน-รัฐบาล-ผู้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมกำลังพลทหารบกได้ออกข้อควรปฏิบัติและข้อไม่ควรปฏิบัติของกำลังพล สังกัดกองทัพบก โดยอ้างอิงจาก 1.ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยข้าราชการกลาโหมกับการเมือง พ.ศ.2499, 2.คําสั่งกองทัพบกที่ 388/2563 ลงวันที่ 9 ก.ย.2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการต่อกำลังพลที่กระทำผิด ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับกระทรวงกลาโหมและคำสั่งกองทัพบกถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทหารมาตรา 33 ,11 และ 32 ตามแต่กรณี

Advertisment

ทั้งนี้ กองทัพบกได้ทำโปสเตอร์ติดภายในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบก โดยระบุ สิ่งที่กำลังพลสามารถทำได้ ดังนี้

1.การสมัครเข้าเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใด ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงผู้บัญชาการทหารบกทราบ

Advertisement

2.การเข้าร่วมประชุมทางการเมืองในฐานะส่วนตัวได้ แต่ต้องไม่สวมเครื่องแบบ และไม่ใช้ในเวลาราชการ

3.ปฏิบัติราชการในหน้าที่ด้วยการวางตนเป็นกลาง โดยไม่มุ่งหวังประโยชน์ของพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะแต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

4.ลงคะแนนเสียง/แสดงความคิดเห็นส่วนตัวต่อผู้ลงสมัครได้

Advertisement

5.การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองสามารถกระทำได้ โดยไม่แต่งเครื่องแบบและไม่ใช้เวลาราชการ ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมประชุมในที่สาธารณะนั้นต้องเป็นไปอย่างสงบ

ส่วนสิ่งที่กำลังพลไม่สามารถกระทำได้ มีดังนี้

1.ไม่กระทำการใดๆ อันมีลักษณะพาดพิง ส่อเสียด ล้อเลียน สถาบัน รัฐบาล และผู้บังคับบัญชา

2.ไม่แต่งเครื่องแบบหรือชุดอื่นใด รวมถึงใช้ตราสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นทหารเข้าร่วมประชุมกับพรรคการเมือง หรือไปร่วมชุมนุมในที่สาธารณะ อันเป็นการประชุมที่มีลักษณะทางการเมือง

3.ไม่ประดับเครื่องหมาย หรือแต่งเครื่องแบบของพรรคการเมืองเข้าไปในสถานที่ราชการ

4.ไม่บังคับผู้อยู่ในบังคับบัญชา ทั้งโดยตรงหรือโดยปริยายให้เป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใดและไม่กระทำการในทางให้คุณหรือให้โทษ

5.ไม่แทรกแซงในทางการเมือง หรือใช้การเมืองเป็นเครื่องมือเพื่อการทำกิจการต่างๆ

6.ไม่แสดงออกโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งในระยะเวลาที่มีการสมัครรับเลือกตั้ง

7.ไม่โพสต์ข้อความทางการเมืองในเวลาราชการ ในสถานที่ราชการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการ รวมถึงห้ามใช้ account ของราชการร่วมกิจกรรมทางการเมืองบนสื่อสังคมออนไลน์

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า ข้อกำหนดดังกล่าวได้นำมาติดในพื้นที่กองทัพบก ภายหลังการประชุมหน่วยขึ้นตรงระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายให้กำลังพลออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น และห้ามผู้บังคับบัญชาชี้นำ แต่ให้ชี้แจงถึงคุณสมบัติของผู้สมัครได้

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image