สถานีนี่นี้…ปัจจุบัน สถานีหน้านั้น…มรณะ : โดย ขรัวตาขำ

สถานีนี่นี้…ปัจจุบัน สถานีหน้านั้น…มรณะ : โดย ขรัวตาขำ

ถึงคราวเคราะห์หามยามโรคร้ายมาเยือน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่าฉับพลันทันที ก็ว่ากันไป

ประเด็นมีว่า แก้ถูกจุดหรือเปล่า แก้เป็นหรือเปล่า ร่วมมือกันแก้โดยเห็นแก่คนส่วนใหญ่หรือเปล่า

หรืออำนาจและผลประโยชน์ ยังเป็นตัวค้ำเฉพาะกิจ ให้ดำรงคงอยู่เป็นครั้งเป็นคราวตามเหตุการณ์

อีหรอบนี้ สถานีเบื้องหน้านั้น ก็ไม่ไกล

ระหว่าง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอุตลุตพัลวันท่ามกลางโรคจิตของผู้แก้

โอกาสของความมีโชคก็มีมาเยือนอย่างถาวร

ลองดูแผนที่ชายขอบของอ่าวไทย ซีกหนึ่งของแผ่นดินภาคกลางปูแผ่นไปทางภาคเหนือรวมทั้งภาคตะวันออก ทิศใต้เต็มไปดัวยจังหวัดต่างๆ อาทิ สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม กรุงเทพฯ ธนบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก เป็นต้น

จังหวัดอันทรงคุณค่าเหล่านี้ มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเครื่องยังชีวิตให้อุดมสมบูรณ์ ไม่มีใครน้อยหน้าใคร

ที่ควรน้อยอกน้อยใจก็คือ รัฐบาลส่วนกลางระลึกไปหาไม่ถึง

ถนนหนทางแต่ละจังหวัด ชำรุดทรุดโทรมอยู่มากมาย

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น น้ำ ไฟ แหล่งพักผ่อน สถานที่ออกกำลังกายยังมีอยู่จำกัด

ที่สาธารณะ เช่น ตลาด ชุมชนต่างๆ วัดวาอาราม และโรงเรียนของเด็กๆ ไม่เคยดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร

ยิ่งรัฐบาลส่วนกลาง มีหูที่ไม่ได้ยินเสียง มีตาที่มองไม่เห็น

โอกาสของท่านเจ้าเมืองแต่ละจังหวัด ผู้นำท้องถิ่นทุกภาคส่วน อบต., อบจ., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ตำรวจ, อำเภอ ผู้มีศีล ย่อมเปิดกว้างที่สุด

ลองช่วยกันวางผังเมืองของแต่ละจังหวัดดู

ตลาดอาจอยู่ใกล้กับที่บรรเทาทุกข์ขนาดใหญ่ก็ได้

รถเข็นยาเสพติดอาจจะคลายเครื่องละลายบนทางวิ่งมาราธอน

วัดวากลายเป็นร่มอาราม

สนามตีรันฟันแทงเป็นสนามกีฬาทำมาหากิน

ลองคนละไม้คนละมือดู

มือไม้ที่ไม่เอาเข้าตัว

ประโยชน์คนส่วนใหญ่จะปรากฎ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon