เหลือ 2 วัน! กกต. เตือนปชช.แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งนายก อบจ.-ส.อบจ. ป้องกันถูกจำกัดสิทธิ 2 ปี

กกต. เตือนปชช.ยังเหลืออีก 2 วัน รีบแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง นายก อบจ. – ส.อบจ. ป้องกันถูกจำกัดสิทธิ 2 ปี

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งถึงประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม สามารถแจ้งเหตุจำเป็น โดยยังมีเวลาในการดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อีก 2 วัน คือ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำนักงานกกต. ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักทะเบียนกลาง เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นจัดบุคลากร ในการรับคำร้องเกี่ยวกับการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 และวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะต้องกรอกรายละเอียดตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด อาทิ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นต้น

โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ ได้ที่ www.ect.go.th

Advertisement

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ จะถูกจำกัดสิทธิ 6 ประการ โดยมีกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเมื่อท่านได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ท่านจะไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image