ศาล รธน. ตีตกคำร้อง ขอวินิจฉัย ประกาศเขตอุทยานทับลานทับที่ทำกินชาวบ้าน

ศาล รธน. ตีตกคำร้องผู้ตรวจฯขอวินิจฉัย ประกาศเขตอุทยานทับลานทับที่ทำกินชาวบ้าน ละเมิดสิทธิเสรีภาพขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ชี้ กม.เปิดช่องให้ใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรมอื่นได้อยู่แล้ว

วันที่ 25 ธันวาคม ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องของตัวแทนชาวบ้าน 5 คน ใน 4 อำเภอของ จ.นครราชสีมา คือ อ.ปักธงชัย อ.วังน้ำเขียว อ.เสิงสาง อ.ครบุรี ขอให้วินิจฉัยว่าการประกาศกำหนดเขตอุทยานแห่งชาติทับลานปี 2524 ทับซ้อนที่อยู่อาศัยและทำกินของประชาชนในพื้นที่รอบเขตอุทยาน โดยอาศัยเพียงแผนที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติที่กระทำโดยมิชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่มีการสำรวจแนวเขตตามความเป็นจริง และไม่มีการกันพื้นที่ชุมชนที่มีอยู่เดิมออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ มาบังคับใช้กับประชาชนที่อาศัยและทำกินมาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 25 มาตรา 27 มาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 40 และมาตรา 43(2) และขัดต่อหลักนิติธรรมตามาตรา 3 วรรคสอง หรือไม่

โดยศาลเห็นว่า ผู้ร้องขอให้พิจารณาการกระทำของหน่วยงานรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการสำรวจแนวเขตก่อนออกประกาศกำหนดเขตอุทยานแห่งชาติทับลานว่าขัดหรือแย้ง ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ซึ่งการกระทำของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เป็นผู้ถูกร้องนั้น มีกฎหมายบัญญัติให้บุคคลสามารถใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรมอื่นได้อยู่แล้ว จึงเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดกระบวนการการร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 47(2) ซึ่งมาตรา 46 วรรคสามบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องไว้พิจารณา ผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 ได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ขสมก.เตรียมแผนอำนวยความสะดวกปลอดภัย รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่
บทความถัดไปไทยพบโควิด-19 คลัสเตอร์ใหม่! ปาร์ตี้แก๊งบิ๊กไบค์ติดในงาน 4 คนในบ้านอีก 6 ราย