ว่าที่นายก ลุ้น! กกต.เตรียมประกาศ รับรองผลเลือกตั้งอบจ. สัปดาห์หน้า

กกต.เตรียมประกาศรับรองผลเลือกตั้งอบจ. สัปดาห์หน้า

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งว่า หลังการเลือกตั้งสมาชิก และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมานั้น ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทัองถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 17 กำหนดว่าเมื่อ กกต. ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมให้ กกต. ดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จและประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง โดยขณะนี้ทางสำนักงานกกต. เตรียมจะเสนอเรื่องการประกาศผลการเลือกตั้ง อบจ. ในบางจังหวัด ให้ที่ประชุมกกต.ได้พิจารณาในวันที่ 4 มกราคม ซึ่ง กกต.จะพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 17 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ฟื้นฟูสถาบันการศึกษา
บทความถัดไปตรวจผลสลากออมสิน พิเศษ 5 ปี งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2563