เปิดชื่อ 16 ผู้ต้องหา นำส่ง ตชด.ภ.1 แจ้ง 3 ข้อหา

เปิดชื่อ 16 ผู้ต้องหา นำส่ง ตชด.ภ.1 แจ้ง 3 ข้อหา

วันที่ 31 ธันวาคม กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้รวบรวมรายชื่อกลุ่มวีโว่ที่ถูกจับกุมทั้งหมด 16 คน นำตัวส่งพนักงานสอบสวนที่ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

แบ่งเป็นจับกุมบริเวณสนามหลวง จำนวน 12 คน

1.นายปิยรัฐ จงเทพ อายุ 30 ปี
2.นายเอ (นามสมมติ) อายุ 17 ปี 2 เดือน
3.นายบี (นามสมมติ) อายุ 19 ปี
4.นายซี (นามสมมติ) อายุ 19 ปี
5.นายดี (นามสมมติ) อายุ 19 ปี
6.นายกีรติ ผลมะตาด อายุ 22 ปี
7.นายสุชาติ จั่นแก้ว อายุ 21 ปี
8.นายธัช ภาณุศิริ อายุ 32 ปี
9.นายทองนพเก้า ใจไทย อายุ 20 ปี
10.นายศุภสิริ ชัยลีย์ อายุ 33 ปี
11.นายณัฐพงษ์ คำจันทร์ อายุ 29 ปี
12.นายณัฐพงษ์ มะลิซ้อน อายุ 23 ปี

และจับกุม บริเวณข้างอนุสรณ์ 14 ตุลา จำนวน 4 คน

Advertisement

1.นายหัสดินทร์ ไกรโสภา อายุ 32 ปี
2.นายเอฟ (นามสมมติ) อายุ 19 ปี
3.นายจี (นามสมมติ) อายุ 17 ปี
4.นายมงคล สมอบ้าน อายุ 32 ปี

โดยแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดว่า ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมกันหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันง่าย, ชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัด หรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค อันเป็นความผิดตาม
– ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 1 ข้อ 5, ฉบับที่ 5 ข้อ 2 (2), ฉบับที่ 15 ข้อ 3
– ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ลง 3 เม.ย.63
– ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ข้อ 1 ข้อ 2 ลง 29 ธ.ค.63
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.กระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กระทำผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 34(6),51 ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

Advertisement

3.ร่วมกันใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 มาตรา 4 ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 200 บาท

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image