‘ชวน’แจ้ง ส.ส.งดประชุมสภา 4-6 ม.ค.เลื่อนออกไป 2 สัปดาห์ ชี้กทม.เป็นจังหวัดควบคุมสูงสุด

‘ชวน’แจ้ง ส.ส.งดประชุมสภา 4-6 ม.ค.เลื่อนออกไป 2 สัปดาห์ ชี้กทม.เป็นจังหวัดควบคุมสูงสุด

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด สผ 0014/ ผ 70 ถึงส.ส. เรื่องงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า ตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ในวันพุธที่ 6 ม.ค.64 ครั้งที่ 13(สมัยสามัญประจำครั้งที่สอง) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ม.ค.64 และครั้งที่14(สมัยสามัญประจำครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 8 ม.ค.64 แล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID-19) ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขต ประกอบกับมีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โควิด – 19) ที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 ม.ค.64 กำหนดให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นรวมทั้งสิ้น 28 จังหวัด เป็นเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) รวมทั้งได้มีการประชุมหารือร่วมกันจากผู้แทนพรรคการเมืองและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ม.ค.64 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการงดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงเห็นสมควรให้งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวออกไปก่อน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ หากจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อใดจะได้แจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เปิดประกาศฉบับเต็ม กทม. ขยายเวลานั่งกินในร้านได้ถึง 3 ทุ่ม หลัง ‘บิ๊กตู่’ สั่งขยับเพิ่ม
บทความถัดไปนักวิจารณ์กดดันสโมสรพรีเมียร์เข้มงวดนักเตะแหกกฎโควิด ชี้ไม่ควรปล่อยลงสนาม