ส.ว.แจ้งสมาชิก งดประชุม 2สัปดาห์ ขอกมธ.นัดเฉพาะเรื่องสำคัญ จำเป็นเท่านั้น

ส.ว.แจ้งสมาชิก งดประชุม 2สัปดาห์ ขอกมธ.นัดเฉพาะเรื่องสำคัญ จำเป็นเท่านั้น

วันนี้ (5 ม.ค.) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ส่งข้อความเรียนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ถึงแนวทางการประชุมในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบุ จากผลการประชุมร่วมกันของประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร วิป 3 ฝ่าย และหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรค เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา ประธานวุฒิสภา จึงเห็นสมควรให้งดการประชุมวุฒิสภาเป็น เวลา 2 สัปดาห์ ถึงวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 จากนั้น จะประเมินสถานการณ์ว่าสมควรจะงดประชุมต่อไปอีกหรือไม่ โดยจะพิจารณาจากแนวทางการจัดประชุมของสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย

สำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของวุฒิสภา ขอความร่วมมือให้ประชุมเฉพาะเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็น โดยให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ฝ่ายเลขานุการ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีจำนวนน้อยที่สุด และรักษามาตรการเว้นระยะห่างในการประชุมอย่างเคร่งครัด หรือกำหนดให้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ก็ได้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image