ครม. ไฟเขียว เลื่อนบังคับใช้กม. แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์รูปแบบคิวอาร์โค้ด

ครม. ไฟเขียว เลื่อนบังคับใช้กม. แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์รูปแบบคิวอาร์โค้ด เป็น 20 ก.ค.64 จากเดิม 21 ม.ค.64

เมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 5 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะการทำ วิธีแสดง และการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดลักษณะการทำ วิธีแสดงฯ 2563

เฉพาะการแสดงรายละเอียดใบอนุญาตและข้อมูลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ออกไปอีก 180 วัน โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 (จากเดิมที่มีผลวันที่ 21 มกราคม 2564) เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และเตรียมพร้อมดำเนินการแสดงรายละเอียดใบอนุญาตและข้อมูลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อจำหน่ายในประเทศ จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องหมายมาตรฐาน ใบอนุญาต และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน บนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon