‘เทพไท’ คาดดันกฎหมายเข้าสภาทันสมัยประชุมนี้ เผยปมร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ปลดล็อกใบกระท่อม

‘เทพไท’ คาดดันกฎหมายเข้าสภาได้ทันสมัยประชุมนี้ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ปลดล็อกใบกระท่อม เป็นพืชสมุนไพร

เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่รัฐสภา นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่) พ.ศ… เปิดเผยถึงผลการประชุมของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเสร็จแล้วทั้งหมด 8 มาตรา โดยประเด็นที่กรรมาธิการถกเถียงกันมากที่สุด คือประเด็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายว่าจะต้องบังคับใช้กฎหมายภายหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน หรือ 90 วัน ซึ่งตามร่างเดิมที่คณะรัฐมนตรีเสนอคือจะต้องบังคับใช้ภายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้กฎหมายยาเสพติดให้โทษมีผลบังคับใช้ภายหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาจำนวน 90 วัน

นายเทพไท กล่าวต่อว่า ในร่างกฎหมายยาเสพติดให้โทษฉบับดังกล่าว กรรมาธิการได้พิจารณาตัดถ้อยคำที่เกี่ยวกับพืชกระท่อมออกในทุกมาตรา เพื่อเป็นการปลดล็อกให้พืชกระท่อม ไม่เป็นพืชยาเสพติดอีกต่อไป และภายหลังจากที่กฎหมายบังคับใช้แล้ว ประชาชนจะสามารถปลูกกระท่อม และสามารถใช้กระท่อมเป็นพืชสมุนไพรในการรักษาโรคได้อย่างเสรีโดยไม่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่) พ.ศ…จะนัดประชุมอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม นี้ เพื่อพิจารณาทบทวนรายละเอียดในร่างกฎหมายในภาพรวมอีกครั้งก่อนที่จะเสนอให้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรจุร่างกฎหมายเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ซึ่งคาดว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 3 ได้ก่อนปิดสมัยประชุมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้ อย่างแน่นอน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon