เลี่ยงโควิด ทบ.ประกาศยกเลิกการฝึกภาคสนาม รด.ปีนี้ ปรับเป็นกิจกรรมเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

ทบ.ประกาศยกเลิกการฝึกภาคสนาม รด.ปีนี้ ปรับเป็นกิจกรรมเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ สอดคล้องสถานการณ์โควิด

เมื่อวันที่ 8 มกราคม  ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.ท.หญิงนุชระวี แจ่มจำรัส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่าในห้วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ของทุกปี กองทัพบกจะจัดการฝึกภาคสนามให้นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ทางยุทธวิธี เตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ทหารกองหนุนเมื่อมีการเรียกระดมพล แต่เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กองทัพบกจึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่มิให้ขยายเป็นวงกว้างสอดรับกับสถานการณ์ ประกอบกับกองทัพบกทราบถึงความห่วงใยและข้อกังวลใจของผู้ปกครองและครอบครัวที่มีต่อบุตรหลานที่จะต้องเข้ารับการฝึก

ดังนั้นกองทัพบกจึงได้ประกาศยกเลิกการฝึกภาคสนามของ นศท. ประจำปี 63 สำหรับ นศท. ชั้นปีที่ 2-5 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งในแต่ละปีจะมี นศท. หมุนเวียนเข้ารับการฝึกภาคสนาม จำนวนกว่า 200,000 นาย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางยุทธวิธีในการดำรงชีพตามภูมิประเทศ พร้อมเสริมสร้างความเป็นผู้นำ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่กำลังพลสำรองได้ในอนาคต โดยกองทัพบกได้พิจารณาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ทดแทนการฝึกภาคสนามและดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานของการฝึกภาคสนาม ประกอบกับเป็นการรักษาสิทธิในระบบกำลังสำรองให้ นศท. ได้สำเร็จตามขั้นตอนของหลักสูตร ได้รับการเลื่อนชั้นปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยขอให้ นศท. ติดตามข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติจากศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศต่อไป

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon