ปธ.สมาคมเสรีภาพฯ ส่งจดหมายเปิดผนึก จี้ ‘บิ๊กตู่’ ปฏิรูป ตร.อย่างกล้าหาญ ชี้ปมบ่อนทำโควิดระบาด

ปธ.สมาคมเสรีภาพฯ ส่งจม.เปิดผนึก จี้ ‘บิ๊กตู่’ ปฏิรูป ตร.อย่างกล้าหาญ ชี้ปมบ่อนทำโควิดระบาด

เมื่อวันที่ 13 มกราคม นายนิกร วีสเพ็ญ ประธานกรรมการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) เผยแพร่จดหมายเปิดผนึก ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เรื่อง การปฏิรูปตำรวจตามความต้องการของประชาชนโดยเร่งด่วนทันที ความว่า จากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่ระบาดออกไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีสาเหตุที่สำคัญเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่ามาจากการมาจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างฉ้อฉลของข้าราชการตำรวจ และราชการบางส่วนเปิดให้แรงงานข้ามชาติจำนวนมากลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย โดยมีผลประโยชน์ตอบแทน มีการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่ โดยมีข้าราชการตำรวจได้ผลประโยชน์ร่วมกับกลุ่มอิทธิพล ให้มีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันหลายรูปแบบอย่างโจ๋งครึ่มไม่เกรงกลัวกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งในตัวเมืองและชนบทจนทำให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง สร้างความเสียหายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ซึ่งไม่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมดังกล่าวไปทั่วประเทศ และเป็นการทำลายเศรษฐกิจของชาติอย่างมหาศาล ตลอดจนสร้างภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานอย่างหนัก เป็นการทำลายภาพพจน์ที่ดีของการสาธารณสุขไทยที่ทั่วโลกยกย่องชื่นชมมาตลอด ปี พ.ศ.2563

ปัญหาดังกล่าว สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) ร่วมกับองค์กรพันธมิตรอื่นๆ ได้เคยชี้ให้เห็นสาเหตุดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใด จึงเรียกร้องมายังท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เร่งปฏิรูปสถาบันตำรวจตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2560 มาตรา 258 (ง) ซึ่งได้กำหนดไว้ชัดเจนว่ารัฐต้องการปฏิรูปตำรวจตามข้อเสนอของภาคประชาชนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศใช้ ถือเป็นการทำตามที่ท่านรับปากกับประชาชนในการประชุมสภามาแล้ว

บัดนี้ได้ล่วงเลยเวลามาเกือบ 4 ปี ในฐานะท่านเป็นนายกรัฐมนตรี ดูแลกำกับเรื่องนี้โดยตรง ที่ผ่านมาทำได้เพียงการตั้งกรรมการขึ้นมารับฟังความคิดเห็น และพิจารณาเนื้อหาสาระของการปฏิรูปตำรวจครั้งแล้วครั้งเล่า  จึงเห็นว่าเป็นการยื้อเวลาที่นานเกินไปกับสิ่งที่สำคัญของประเทศที่ควรจะต้องรีบดำเนินการอย่างให้เสร็จตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด นอกจากนี้ก็ยังมีการชะลอการยื่นร่าง พ.ร.บ.เพื่อปฏิรูปตำรวจ พ.ศ…. ซึ่งมาจากความต้องการของประชาชน เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ…. ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธานกรรมการฯ และร่าง พ.ร.บ.การสอบสวน พ.ศ….. รวมทั้งข้อเสนอของศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ จากการสรุปข้อเท็จจริงของคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส

Advertisement

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) เห็นว่า ท่านและกลไกรัฐที่เกี่ยวข้องต้องกล้าพอที่จะทลายอิทธิพลอำนาจเถื่อนของคนบางกลุ่มในวงการตำรวจ เพื่อปรับเปลี่ยนทั้งโครงสร้างและระบบให้เป็นมาตรฐาน สากล เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนตามข้อเสนอแนะของภาคประชาสังคมที่รอคอยมาเป็นเวลาสี่ปีโดยถือเอาผลประ โยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นศูนย์กลาง

จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดดำเนินการปฏิรูปตำรวจด้วยความกล้าหาญอย่างเร่งด่วนและทันที

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image