‘สมาคมคนพิการทุกประเภท’ แถลงจี้ ‘ปารีณา’ ขอโทษ ‘บุคคลออทิสติก’ ยุติคุกคามทางกฎหมาย

‘สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทฯ’ แถลงจี้ ‘ปารีณา’ ขอโทษ ‘บุคคลออทิสติก’ ยุติคุกคามทางกฎหมาย

เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย หรือ Disabilities Thailand (DTH) นำโดย นายอนันต์ชัย ไชยเดชทนายความชื่อดัง ซึ่งมีลูกเป็นออทิสติก ร่วมแถลงการณ์ ในนามสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่า

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อสาธารณะ เรื่อง นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ต่อว่าดาราท่านหนึ่ง โดยใช้คำว่า “ออทิสติก” เปรียบเปรยในทำนองว่าดาราท่านนั้นแบ๊วหรือออทิสติก การกระทำดังกล่าวถือเป็นการเหยียดหยาม เป็นการทำให้รู้สึกด้อยค่า เป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ขัดกับหลักการตามรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ รวมทั้งเมื่อเป็นคำพูดที่ออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนปวงชนชาวไทย ยิ่งเป็นการตอกย้ำซ้ำเติมเจตคติที่ไม่ถูกต้องของสังคมเกี่ยวกับคนพิการว่าเป็นคนไร้ความสามารถไร้ศักยภาพ ทั้งนี้ บ่อยครั้งที่คนในสังคมยังใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม เช่น เรียกคนหูหนวกว่า คนใบ้ เรียกคนพิการทางสติปัญญาว่า ปัญญาอ่อน เรียกคนพิการทางจิตสังคมว่าคนบ้า และใช้คำเหล่านั้นแทนคำด่า

ถึงแม้ท่านจะใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมข้างต้นด้วยความไม่รู้ ไม่เข้าใจ หรือไม่มีเจตนาดูหมิ่น ดูแคลน คนพิการหรือบุคคลออทิสติก แต่ทว่าเมื่อสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) บิดามารดา/ผู้ปกครองบุคคลออทิสติก บุคคลออทิสติกเอง และคนอื่นในสังคมมากมาย ออกมาแสดงความกังวลไม่สบายใจ ตักเตือน วิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะด้วยความบริสุทธิ์ใจ แทนที่ท่านจะรับฟังเสียงของประชาชน โดยเฉพาะพยายามทำความเข้าใจกับประเด็นความอ่อนไหวทางสังคมและวัฒนธรรม ท่านกลับประกาศกร้าวผ่านสื่อสาธารณะว่าจะดำเนินคดีทางอาญาและทางแพ่งให้ถึงที่สุด รวมถึงได้แจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทแก่ประชาชนเหล่านั้น เป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การสมาชิก ในฐานะที่มีหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการ ใคร่ขอเรียกร้องให้นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ กล่าวคำขอโทษต่อบุคคลออทิสติกและครอบครัว และยุติการคุกคามทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทันที รวมถึงขอให้สังคมมีเจตคติในเชิงสร้างสรรและให้โอกาสคนพิการ เพราะคนพิการมีศักยภาพไม่ต่างจากคนทั่วไป

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)

สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย

นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย ที่ปรึกษาสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

และคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ
ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานฝ่ายการศึกษาสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon