บทนำ : ถึงคิวเลือกตั้งเทศบาล

ถึงคิวเลือกตั้งเทศบาล

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการออกระเบียบและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าในวันที่ 25 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และคาดด้วยว่าจะกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีทั้ง 3 ระดับ คือ นายกเทศมนตรีนคร นายกเทศมนตรีเมือง นายกเทศมนตรีตำบล

สำหรับกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ไว้อย่างรัดกุมอีกด้วย เว้นเสียแต่ว่าสถานการณ์โควิด-19 รุนแรงต่อเนื่องหรือเกิดสถานการณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องเลื่อนการเลือกตั้ง ก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการ

การจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงเป็นอีกกิจกรรมสำคัญของประเทศกิจกรรมหนึ่งที่จะต้องดำเนินการไปให้ได้ โดยในวันเดียวกับที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ที่รัฐสภาได้ประกาศให้มีการประชุมรัฐสภาอีกครั้งในสัปดาห์หน้า เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายนิติบัญญัติดำเนินไปได้แต่อยู่ในมาตรการสาธารณสุข เพราะโรคระบาดได้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นปี มีหลายประเทศที่ยังคงแสวงหาวิธีการดำเนินการกิจกรรมสำคัญของประเทศท่ามกลางการระบาดได้ ประเทศไทยก็น่าที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าด้วยมาตรการที่วางไว้ ดังนั้น การเลือกตั้งระดับเทศบาลที่คณะรัฐมนตรีมีมติออกมาสมควรจะจัดการได้ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้ท้องถิ่นมีโอกาสได้เลือกตัวแทนของตัวเองมาบริหารจัดการพื้นที่ของตัวเองอีกครั้ง

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image