มติกองทุนสื่อสร้างสรรค์ เห็นชอบจัดงบ 300 ล้าน ทำหนังรักชาติ-เชิดชูคนทำดี

มติบอร์ด กองทุนสื่อ เห็นชอบจัดสรรทุน ปี64 วงเงิน 300 ล้านบาท เตรียมเปิดยื่นขอกลางเดือนมกราคมนี้

เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุน พร้อมด้วยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุน ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุน เข้าประชุม และกรรมการกองทุนจำนวนหนึ่งประชุมในระบบทางไกล ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมตามกรอบระยะเวลาและหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานกองทุนนำเสนอ ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบเบื้องต้นมาก่อนแล้ว

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า คณะกรรมการกองทุน ได้เห็นชอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 วงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อให้สำนักงานกองทุนดำเนินการต่อไป โดยรายละเอียดของการจัดสรรทุนประจำปี 2564 มีรายละเอียดประกอบด้วย

1. โครงการประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) วงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท
-กลุ่มเด็กและเยาวชน 30 ล้านบาท
-กลุ่มผู้สูงอายุ 20 ล้านบาท
-กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 20 ล้านบาท
-กลุ่มประชาชนทั่วไป 20 ล้านบาท

2. โครงการประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) วงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท
*โครงการหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการผลิตภาพยนตร์เสริมสร้างความรักชาติ 30 ล้านบาท
*โครงการหรือกิจกรรมขนาดกลาง จำนวน 100 ล้านบาท ตามประเด็นดังนี้
– การเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของความเป็นพลเมือง
– การสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว
– การสร้างจิตสำนึกผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย
– การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
* โครงการหรือกิจกรรมขนาดเล็ก วงเงิน 50 ล้านบาท ได้แก่ โครงการหรือกิจกรรมตามประเด็น ดังนี้
– การทำนุบำรุงสถาบันหลักของชาติ
– การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม
– วัฒนธรรมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
– การสร้างสื่อเพื่อเชิดชูบุคคลที่ทำความดี
– โทษและความเสี่ยงของสื่อออนไลน์

3.โครงการประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท มีขอบเขตของโครงการหรือกิจกรรมสำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนที่เป็นภาคีเครือข่ายหรือผู้ผลิตสื่อที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีประสบการณ์หรือผลงานอันเป็นที่ประจักษ์และมีวัตถุประสงค์โครงการหรือกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจของคณะอนุกรรมการตามมาตรา 21 (13)

ดร.ธนกร กล่าวต่อว่า กองทุนจะเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจรับทราบรายละเอียดการเปิดขอรับทุนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในทุกช่องทาง โดยกำหนดการที่ตั้งไว้คือวันที่ 18 มกราคม 2564 จะเริ่มเปิดระบบให้ยื่นคำขอเป็นวันแรก แต่ทั้งนี้ต้องรอให้ประธานกรรมการกองทุนลงนามในประกาศให้เรียบร้อยก่อนซึ่งคาดว่าหากมีความเคลื่อนคงไม่เกิน 2-3 วัน

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคืบหน้า รายละเอียดต่างๆ ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์
02-2730116-8 เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ที่มา กองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สายปริศนาแจ้งคนหมดสติเพราะ ‘เคนมผง’ ตรวจสอบพบดับในห้อง 2 ศพ ช่วยได้ทัน 1
บทความถัดไป‘เพนกวิน’ ปฏิเสธ 8 ข้อหา ชุมนุม-สาดสี หน้า สตช. รวมยอดล่าสุด 26 คดี