สรุป 6 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่

6 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่

1. ช่วยค่าครองชีพ ผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มคนละ 3,500 บาท/เดือน เป็นเวลา 2 เดือน (รอคณะรัฐมนตรีอนุมัติวันที่ 19 มกราคม)

2. ลดค่าใช้จ่าย ในด้านต่างๆ ของประชาชน

ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม) สำหรับบ้านพักอาศัย

-ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

-ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน ให้ส่วนลดตามเงื่อนไขที่กระทรวงพลังงานกำหนด

-สำหรับกิจการขนาดเล็ก ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

ลดค่าน้ำประปา 10% เป็นเวลา 2 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม) สำหรับบ้านพักอาศัยและกิจการขนาดเล็ก

ค่าอินเตอร์เน็ต เพิ่มความเร็ว ความแรง อินเตอร์เน็ตบ้านและโทรศัพท์มือถือ ใช้ App หมอชนะ ฟรีค่าดาต้า 3 เดือน

3. โครงการคนละครึ่ง เปิดลงทะเบียน 1 ล้านสิทธิ ช่วงปลายเดือนมกราคม

4. สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารอื่นๆ ของรัฐ สินเชื่อ 10,000-15,000 บาท/ราย ดอกเบี้ย 0.1-0.25%/ เดือน

5. มาตรการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้าง ในระบบประกันสังคม

ลดหย่อนเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน

-มาตรการเยียวยากรณีว่างงาน

จ้างงานผู้จบใหม่

6. ขยายระยะเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ 0.1%

#ประเทศไทยต้องไปต่อ #ขับเคลื่อนไปด้วยกัน #SupattanapongP

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon