วันชัย ขู่ กรธ.-สนช.อย่าทรยศเจตนารมณ์ปชช. จี้ แก้บทบัญญัติที่ขัดกับคำถามพ่วง

“วันชัย” ยัน บทบัญญัติใดขัดกับคำถามพ่วงต้องเร่งแก้ เหตุ ผ่านประชามติแล้ว ขู่”กรธ.-สนช.” อย่าบิดเบี้ยวเพราะจะกลายเป็นคนทรยศเจตนารมณ์ ปชช.

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นายวันชัย สอนศิริ โฆษกคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สปท. กล่าวว่า ประชาชนได้มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ต่อคำถามพ่วงซึ่งมีนัยยะที่สำคัญคือ 1. เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และ 2. ควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญว่าในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนั้น จึงไม่ควรจะมีข้อโต้แย้งถกเถียงต่อมติของมหาประชาชนแต่อย่างใด บทมาตราใดในรัฐธรรมนูญที่ขัดหรือแย้งต่อมติของประชาชนจะต้องปรับแก้ให้สอดรับกับเสียงของความต้องการของประชาชน อย่ามามัวโต้แย้งกันว่าบทมาตรานั้นขัดกับมาตรานี้จึงทำไม่ได้ เพราะเท่ากับว่าขัดต่อประชามติของประชาชน บทมาตราใดที่เป็นอุปสรรคปัญหาต้องตัดออกไปให้หมด เอาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนที่แท้จริง ไม่เช่นนั้นสปท.และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)จะตั้งคำถามพ่วงขึ้นมาทำไมในเมื่อรัฐธรรมนูญครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

“ประชาชนต้องการให้มีการปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ จะปล่อยปละละเลยไม่ได้ ต้องทำให้เสร็จสำเร็จภายใน 5 ปี ในระหว่าง 5 ปีนี้ทั้งส.ส.และส.ว.ต้องร่วมกันโหวตคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อส.ส.และส.ว. มีสิทธิ์ร่วมกันโหวตก็มีสิทธิ์ร่วมกันเสนอ ส่วนจะเป็นคนในหรือเป็นคนนอกก็เสนอได้ทั้งนั้นในระหว่าง 5 ปีนี้ ทั้งหมดเหล่านี้คือความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้ทั้งฝ่ายเลือกตั้งที่มาจากประชาชนและจากฝ่ายอื่นๆรวมทั้งฝ่ายความมั่นคงมาร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองและช่วยกันประคับประคองให้บ้านเมืองเดินต่อไปด้วยความสงบเรียบร้อยในระยะเปลี่ยนผ่านซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจไปด้วยกัน หวังว่าในระยะ 5 ปีนี้บ้านเมืองจะเข้าที่เข้าทางและก็คงจะส่งต่อให้เป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนแบบสากลทั่วไป ด้งนั้น กรธ.และสนช.ต้องร่วมกันเอาเจตนารมณ์ของประชาชนมาเป็นข้อกำหนดในการปรับแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง อย่าบิดเบี้ยวหรือหาทางตีเจตนารมณ์ของประชาชนเป็นอย่างอื่น มิเช่นนั้นท่านจะกลายเป็นผู้ทรยศต่อประชาชนเสียเอง” นายวันชัย กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image