เคาะ 7 เกณฑ์ ‘เราชนะ’ แจก 7 พันบ. ‘อาคม’ ชี้แบ่ง 3 กลุ่ม รัฐเล็งเยียวยา ขรก.-ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

ครม.อนุมัติผ่าน 7 เกณฑ์ ‘เราชนะ’ แจก 7 พันบ. ‘อาคม’ เผยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 5ก.พ.เข้าบัตรคนจนก่อน 29 ม.ค.เริ่มลงทะเบียน รัฐบาลเล็งเยียวยาข้าราชการ-ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 มกราคม ว่า ครม.ได้อนุมัติโครงการเราชนะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ กลุ่มเป้าหมาย อาทิ อาชีพรับจ้าง อาชีพอิสระ เกษตรกร รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ 31.1ล้านคน ใช้งบประมาณ 2.12 แสนล้านบาท จากพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในการเยียวยาผลกระทบ จะเริ่มโอนเงินได้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ 31 พฤษภาคม 2564

“ เกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะคือ 1.เป็นผู้ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ 2.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรการ 33 3.ไม่เป็นข้าราชการและพนักงานราชการ 4.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง 5.ไม่เป็นผู้ที่รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 6.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562 และ 7.ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งหมดในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ รวมทั้งการโอน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว และลดปัญหาการต่อคิวที่ยาวกดเงินผ่านเครื่องกดเงินอัตโนมัติ หรือเอทีเอ็ม โดยแบ่งรูปแบบวิธีดำเนินการเป็น 3 กลุ่ม ที่ได้รับเงิน 7,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์จนกว่าจะครบวงเงิน และไม่มีการกำหนดวงเงินที่จะใช้จ่ายต่อวัน”นายอาคม กล่าว

นายอาคมกล่าวว่า สำหรับกลุ่มที่ได้สิทธิร่วมโครงการ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 คือผู้ที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านราย ระบบโอนเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แยกเป็น 2 กลุ่ม 1.1.กลุ่มมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ที่ได้รับเงินเดือน 800 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่ม 675 บาทต่อคนต่อสัปดาห์ รวมเป็น 2,700 บาทต่อคนต่อเดือน หรือรวมได้เงิน 5,400 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ และ 1.2.กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ซึ่งได้รับเงิน 700 บาทต่อเดือนจาก จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่ม 700 บาทต่อคนต่อสัปดาห์ รวมเป็น 2,800 บาทต่อคนต่อเดือน หรือรวมเป็นได้รับเงินเพิ่ม 5,600 บาท ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือทุกๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มครั้งแรกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จนกว่าจะครบวงเงิน

นายอาคมกล่าวว่า กลุ่มที่ 2 คือผู้อยู่ในระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (จี-วอลเล็ท) ที่เป็นผู้ร่วมโครงการคนละครึ่งและโครงการเที่ยวด้วยกัน 16.8 ล้านคน จะมีการคัดกรองคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ สามารถตรวจสอบได้ผ่านผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ จนครบ 7,000 บาท เริ่มกดยืนยันสิทธิรับเงิน ผ่านแอพพ์เป๋าตัง ครั้งแรก 18 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะได้รับเงินช้ากว่ากลุ่มที่ 1 ดังนั้นในครั้งแรก จะได้สมทบสำหรับ 2 สัปดาห์ คือได้รับเงิน 2,000 บาท ในสัปดาห์แรก

นายอาคมกล่าวว่า กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ที่มีแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง (กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูล) จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (จี-วอลเล็ต) บนแอพพ์เป๋าตัง ก่อน จึงจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ (หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564) จำนวน 7,000 บาท โดยกลุ่มนี้สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน ซึ่งจะได้รับเงินช้ากว่ากลุ่มที่ 1 ดังนั้นในครั้งแรก จะได้สมทบสำหรับ 2 สัปดาห์ คือได้รับเงิน 2,000 บาท ในสัปดาห์แรกเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 2 นอกจากนี้ มติครม.อนุมัติการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 2 จำนวน 1.34 ล้านสิทธิ ว่า จะเปิดลงทะเบียนวันที่ 20 มกราคม ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนกว่าจะลงทะเบียนครบสิทธิ

ขณะที่ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำหรับกลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ที่มีแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง (กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูล) จะต้องเข้าไปลงทะเบียนใน www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ ปรารถในที่ประชุม ครม.ถึงมาตรการเยียวยาโครงการเราชนะซึ่งบุคคลบางกลุ่มคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ อาทิ ข้าราชการ ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ หากเป็นไปได้ให้หามาตรการเยียวยาเพิ่มเติม โดยให้สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาให้ได้รับสิทธิด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ใครได้สิทธิดูทางนี้!! เปิดขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านแอพพ์เป๋าตัง ก่อนเริ่มใช้คนละครึ่งรอบเก็บตก 25 ม.ค.นี้
บทความถัดไป09.00 INDEX เมื่อปริมาณน้อยกว่า ‘รัฐบาล’ ฝ่ายค้านต้องเน้นที่ ‘คุณภาพ’