‘ศักดิ์สยาม’ แนะกรมทางหลวง เร่งตั้งศูนย์บริหารจราจรกลาง ให้ใช้ได้ภายในปี 64

‘ศักดิ์สยาม’ ถกผู้บริหารกระทรวงคมนาคม สั่งเดินหน้าวางระบบติดตามความคืบหน้าโครงการขนาดใหญ่ ย้ำต้องสื่อสารสองทางให้รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนด้วย แนะกรมทางหลวงเร่งจัดตั้งศูนย์บริหารการจราจรกลางให้ใช้ได้ภายในปี64

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม เรื่อง การวางระบบติดตามโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคม ด้วย Application “Zoom” โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุมเพื่อดำเนินการตามนโยบาย ที่ให้ยกระดับระบบติดตามโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมให้มีความทันสมัย โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถติดตามความคืบหน้าโครงการ

นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บูรณาการการควบคุมการจราจรบนทางหลวง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และทางพิเศษ ได้แบบ Real Time ซึ่งได้รับทราบจากสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมว่า ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบติดตามโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมตามนโยบายแล้ว สำหรับในส่วนศูนย์บูรณาการการควบคุมการจราจร ได้มีการนำร่องโดยจัดตั้งศูนย์บูรณาการควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ที่กรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น

อย่างไรก็ตามกรมทางหลวงได้จัดทำแผนงานที่จะปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ กรมทางหลวง เพื่อใช้เป็นศูนย์บริหารการจราจรกลาง เพื่อรวบรวมข้อมูลจากโครงข่ายทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และในอนาคต จะมีการเชื่อมต่อสัญญาณจากโครงข่ายทางพิเศษด้วย

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้เพิ่มเติมระบบสื่อสารของกระทรวงคมนาคม ให้สามารถสื่อสารได้สองทาง เพื่อให้กระทรวงคมนาคมได้รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนด้วย

2.ให้เร่งรัดการจัดตั้งศูนย์บริหารการจราจรกลางของกรมทางหลวง ให้สามารถใช้งานได้ภายในปี 64 และให้เป็นระบบเปิดที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการจราจรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสิทธิภาพในการบูรณาการการจราจรในภาพรวม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ดีไซเนอร์อเมริกัน ‘ยึดเวที’ งานพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ปธน.สหรัฐ
บทความถัดไปเปิด 14 ชื่อว่าที่บอร์ด กสทช. ส่งวุฒิฯคัดเหลือ 7 “ฐากร” ไม่ผ่านสรรหา