ประธาน กสม.เผย SCA มีมติเลื่อนประเมินสถานะจากบีเป็นเอ อีก 18 เดือน วอนทุกฝ่ายหนุนแก้ไข กม.

ประธาน กสม.เผย SCA มีมติเลื่อนประเมินสถานะจากบีเป็นเอ อีก 18 เดือน วอนทุกฝ่ายหนุนแก้ไขกฎหมาย เหตุทำคนเข้าใจองค์กรคลาดเคลื่อน ขาดความเป็นอิสระ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ทำหน้าที่แทนประธาน เปิดเผยว่า ตามที่ กสม.เข้ารับการประเมินเพื่อขอเลื่อนสถานะจากบีเป็นเอ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 และได้เข้ารับการสัมภาษณ์แบบทางไกล เพื่อประกอบการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation : SCA) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ทางเลขานุการคณะอนุกรรมการ SCA ได้มีหนังสือถึงประธาน กสม. แจ้งมติของ SCA ให้เลื่อนการพิจารณาการประเมินสถานะของ กสม. ไทยออกไปเป็นเวลา 18 เดือน ซึ่งจากการหารือทางไกลกับที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของเครือข่ายความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ยืนยันการเลื่อนพิจารณานั้น ถือเป็นท่าทีที่เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เคยมีมาของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลกที่ขอเข้าประเมินเลื่อนสถานะจาก B เป็น A

นางประกายรัตน์กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ กสม.เคยแสดงความห่วงกังวลและมีหนังสือไปยังคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญว่า บทบัญญัติตามมาตรา 247 (4) อาจไม่สอดคล้องกับหลักการปารีส แต่ไม่ประสบผล อย่างไรก็ตาม ทั้งก่อนการให้สัมภาษณ์กับ SCA และหลังจากทราบความเห็นของ SCA ก็ได้มีการติดต่อประสานงานไปยังฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในระดับต่างๆ เพื่อให้ได้รับทราบร่วมกันถึงข้อห่วงกังวลของสากล เพื่อร่วมกันสนับสนุนให้ กสม. สามารถคืนกลับสู่สถานะ A โดยการยกเลิกมาตรา 247 (4) อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในประเทศและสังคมโลกในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม.

“กสม.ชุดปัจจุบันซึ่งถือเป็นชุดรักษาการตามรัฐธรรมนูญ 2560 และตนในฐานะผู้ทำหน้าที่แทนประธานได้พยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดที่จะให้ กสม.กลับคืนสู่สถานะ A โดยปัจจุบันยังอยู่ในกระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง กสม. ชุดใหม่

Advertisement

“จึงหวังว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้รีบดำเนินการ และหลังจากที่ กสม.ชุดรักษาการพ้นหน้าที่ไปแล้ว ขอฝากไปยังฝ่ายต่างๆ และ กสม.ชุดใหม่ ช่วยผลักดันให้มีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่ทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนในความเป็นอิสระขององค์กรโดยเร็ว เพราะแม้ SCA จะเลื่อนการพิจารณาออกไปอีก 18 เดือน แต่องค์กรต้องส่งเอกสารสำหรับการพิจารณาให้กับ SCA ใหม่ ภายในเดือนตุลาคมปีนี้” นางประกายรัตน์กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image