เปิดรายชื่อหน่วยเลือกตั้ง อบจ. หลัง กกต.สั่งออกเสียงใหม่ 18 จังหวัด 7 ก.พ.นี้

เปิดรายชื่อหน่วยเลือกตั้ง อบจ. หลัง กกต.สั่งออกเสียงใหม่ 18 จังหวัด 7 ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีคำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ใหม่ โดยสั่งยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 46 หน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 15 หน่วยเลือกตั้ง และการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง และสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว จำนวน 18 จังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์นั้น

โดยหน่วยที่ต้องเลือกตั้งใหม่ คือ จ.นนทบุรี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 9 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 17 ต.บางศรีเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 19 ต.บางเขน เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 38 ต.ตลาดขวัญ เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ต.ละหาร เขตเลือกตั้งที่ 7 หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง เขตเลือกตั้งที่ 7 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 เทศบาลเมืองบางบัวทอง เขตเลือกตั้งที่ 7 หน่วยเลือกตั้งที่ 20 ต.ลำโพ เขตเลือกตั้งที่ 8 หน่วยเลือกตั้งที่ 41 ต.บางตลาด เขตเลือกตั้งที่ 4

จ.สุพรรณบุรี ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ.และนายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ต.ดอนมะนาว เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.สมุทรปราการ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ต.แหลมฟ้าผ่า เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 39 ต.ในคลองบางปลากด เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 21 ต.สำโรงเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 6 จ.อ่างทอง ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 2 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ต.ม่วงเตี้ย เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ต.จรเข้ร้อง เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.พังงา ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ต.โคกกลอย เขตเลือกตั้งที่ 4

จ.ชุมพร ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง โดยเลือกตั้งสมาชิกใหม่ ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ต.นาโพธิ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 ส่วนเลือกตั้งนายก อบจ.ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ต.ปากน้ำ เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ต.ทุ่งระยะ เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.นราธิวาส ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นครศรีธรรมราช ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.ลพบุรี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ต.ท่าวุ้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.นครสวรรค์ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ต.บางมะฝ่อ

จ.สระแก้ว ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. 8 หน่วยเลือกตั้ง โดยเลือกตั้งสมาชิกฯ ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 20 ต.สระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ต.หนองหว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ต.คลองหาด เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 15 ต.ตาพระยา เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ต.ทัพเสด็จ เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ต.วังสมบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 15 ต.วังทอง เขตเลือกตั้งที่ 2 ส่วนเลือกตั้งนายก อบจ. คือ หน่วยเลือกตั้งที่ 20 ต.สระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 1

จ.ระยอง ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. 13 หน่วยเลือกตั้ง โดยเลือกตั้งสมาชิกฯ ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 9, 10 ต.เชิงเนิน เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ต.น้ำคอก เขตเลือกตั้งที่ 5 หน่วยเลือกตั้งที่ 26 ต.ทับมา เขตเลือกตั้งที่ 9 หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ต.เนินพระ เขตเลือกตั้งที่ 10 หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ต.มาบตาพุด เขตเลือกตั้งที่ 11 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ต.บ้านค่าย เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 10, 11 ต.คลองปูน เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ต.คลองปูน เขตเลือกตั้งที่ 5 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ต.ปากน้ำกระแส เขตเลือกตั้งที่ 5 ส่วนเลือกตั้งนายก อบจ. ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ต.ท่าประดู่ เขตเลือกตั้งที่ 6 หน่วยเลือกตั้งที่ 24 ต.ปากน้ำ เขตเลือกตั้งที่ 7 หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ต.วังจันทร์

จ.กาฬสินธุ์ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 38 ต.กาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.นครพนม ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 4 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เทศบาลเมืองนครพนม เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ต.นาทราย เขตเลือกตั้งที่ 5 หน่วยเลือกตั้งที่ 18 ต.หนองแวง เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 13 ต.หนองชน เขตเลือกตั้งที่ 1

จ.ยโสธร ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะนายก อบจ. 2 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ต.ในเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ต.กระจาย เขตเลือกตั้งที่ 2
จ.อุตรดิตถ์ ออกเสียงลงคะแนนสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. 3 หน่วยเลือกตั้ง โดยเลือกตั้งสมาชิก ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ต.หาดงิ้ว เขตเลือกตั้งที่ 8 หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ต.ม่วงเจ็ดต้น เขตเลือกตั้งที่ 1 ส่วนเลือกนายก อบจ. ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ต.หาดงิ้ว เขตเลือกตั้งที่ 8

จ.อุดรธานี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 5 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 12 ต.หนองแวง เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ต.หมากแข้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 25, 37, 43 ต.หมากแข้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ต.นาพู่ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1, 5, 6 ต.นาแค เขตเลือกตั้งที่ 1 และ จ.อุบลราชธานี ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ. 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ต.แสนสุข เขตเลือกตั้งที่ 1

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นางร้ายตัวแม่รีเทิร์น! ‘เป้ย ปานวาด’ หวนรับงานแสดงอีกครั้งในรอบเกือบ 10 ปี
บทความถัดไปตำรวจไซเบอร์จับอดีตแม่ค้าขายคุกกี้ ผันตัวขายเห็ดเมา-ดอกกัญชาแปรรูปผ่านกลุ่มไลน์