ประธาน ครป. เสนอรัฐเก็บ ‘ภาษีโควิด’ คุยทุนใหญ่ ลดราคาสินค้า กระจายงบราชการเยียวยา ปชช.

ประธาน ครป. เสนอรัฐเก็บ ‘ภาษีโควิด’ คุยทุนใหญ่ ลดราคาสินค้า กระจายงบราชการเยียวยา ปชช.

เมื่อว้นที่ 26 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) กล่าวถึงประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 ว่า นโยบายการแก้ไขปัญหาโควิดของรัฐบาลในขณะนี้นั้นยังมีข้อบกพร่องบางอย่างอยู่ โดยเฉพาะในส่วนของการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ซึ่งสถานประกอบกิจการขนาดเล็กขนาดกลางต่างก็ทยอยปิดกันตามการระบาดของโควิด แต่รัฐบาลก็ไม่ได้มีการประกาศล็อคดาวน์

รศ.ดร.พิชายกล่าวว่า เพราะฉะนั้นเมื่อปิดกิจการก็ทำให้แรงงานส่วนนี้ก็ต้องว่างงานไป แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้รับการชดเชยจากรัฐบาล ถึงแม้ว่ารัฐบาลบอกว่ากำลังจะพิจารณา แต่ค่อนข้างล่าช้า เพราะฉะนั้นรัฐบาลควรจะเร่งรัดจัดการปัญหาในส่วนนี้เพื่อที่จะให้การกระจายเงินงบประมาณต่างๆ ให้ครอบคลุมกลุ่มแรงงานที่ว่างงานเหล่านี้ มิฉะนั้นจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นแล้วคนเหล่านี้ก็ต้องอยู่ในความทุกข์ยากลำบากในสถานการณ์วิกฤตมากขึ้น

“ส่วนในแง่ของประเด็นอื่นๆ ในเรื่องของการพิจารณาการจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณต่างๆ ของรัฐบาล คิดว่ารัฐบาลก็ควรจะลองมาทบทวนดูในช่วงของครึ่งปีงบประมาณว่าโครงการใดที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะโครงการที่กระจายไปยังหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ก็อาจจะดึงเงินส่วนนี้มาใช้ในการเยียวยาประชาชนจะดีกว่า จะมีประสิทธิผลกว่าที่จะให้หน่วยงานราชการเอางบประมาณไปดำเนินโครงการที่ไม่จำเป็นต่างๆ มากกว่า ควรจะไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็จัดสรรงบประมาณใหม่

“อีกประเด็นที่จะฝากก็คือ รัฐบาลควรจะเจรจากับบรรดากลุ่มทุนขนาดยักษ์ขนาดใหญ่ในเรื่องของราคาสินค้าต่างๆ ให้บรรดากลุ่มทุนเหล่านี้เขาลดราคาสินค้าลงบ้าง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในปัจจุบัน หรือก็อาจจะใช้มาตรการทางภาษีพิเศษที่จะต้องมีการเก็บภาษีพิเศษ หรือจะเรียกว่า ภาษีโควิด ก็ได้ เพื่อใช้หลักการในการแบ่งปันกันระหว่างคนรวยกับคนจน

“ซึ่งรัฐบาลก็อาจจะไปเจรจากับกลุ่มภาคธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาคม หอการค้า สมาคมธนาคาร หรือว่าสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ ก็น่าจะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องแสวงหาความร่วมมือทั้งในแง่ของการร่วมมือให้คนเหล่านี้ช่วยกันลดค่าครองชีพ ลดราคาสินค้า และในแง่ของการปรึกษาหารือกันในการที่จะเพิ่มมาตรการด้านภาษีต่างๆ” รศ.ดร.พิชายกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon