โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ 10 นักธุรกิจดัง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ 10 นักธุรกิจดัง

ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน ๑๐ คน ดังนี้

๑. นายธนินท์ เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๒. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๓. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๔. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๕. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๖. นางยุพา ล่ำซำ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๗. นายวัลลภ เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๘. นางนวลพรรณ ล่ำซำ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔
๙. นายสุภกิต เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๕
๑๐. นายศุภชัย เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔  ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔  เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อย.เตือนผู้บริโภค อย่า! หลงซื้อกิน ฟอร์ตามินอ้างแก้ปวดกระดูก-ข้อ
บทความถัดไปไฟไหม้ อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 5 คูหา ในเมืองปักธงชัย เสียหายกว่า 10 ล้านบาท