“ไพบูลย์” เชื่อ สมาชิกรัฐสภาเห็นชอบส่งศาลรธน.ตีความอำนาจรัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญ

“ไพบูลย์” เชื่อ สมาชิกรัฐสภาเห็นชอบส่งศาลรธน.ตีความอำนาจรัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญ พร้อมนำบทสรุปความเห็นกฤษฎีกา ห่วงถูกยื่นตีความล้มล้างการปกครองฯ นำเสนอที่ประชุมประกอบพิจารณาด้วย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภาจะมีการพิจารณาญัตติขอให้รัฐสภา มีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ว่า ขั้นตอนการพิจารณาผู้เสนอญัตติ โดยตนจะนำเสนอญัตติต่อที่ประชุม จากนั้นก็จะมีการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภา และมีการลงมติ ซึ่งเสียงเห็นชอบต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาที่เข้าร่วมประชุม หากที่ประชุมเห็นชอบก็ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ทั้งนี้ สำหรับญัตติดังกล่าวไม่ได้มีการขอให้ชะลอการพิจารณาหรือ ขอให้ศาลออกมาตรการเพื่อหยุดการพิจารณาหรือคุ้มครองชั่วคราวให้หยุดการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถเดินหน้าต่อไปได้ตามขั้นตอน อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวเชื่อว่าที่ประชุมน่าจะเห็นชอบให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

เมื่อถามว่า ขณะนี้มีการพูดถึงความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อข้อศึกษาของกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ของสภาผู้แทนราษฎร ที่ให้ระวังถูกยื่นตีความล้มล้างการปกครองฯ มองว่าจะมีผลต่อการพิจารณาลงมติด้วยหรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ความเห็นดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวกับญัตติโดยตรง แต่เป็นเหตุผลหนึ่งที่สามารถนำมาประกอบญัตติได้ ซึ่งตนก็จะอภิปรายเสนอในประชุมด้วยว่ามีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ในบทสรุป หน้าที่ 24 ระบุตอนท้ายว่า

” อย่างไรก็ดี การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 นี้ ต้องคำนึงถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทั้งสองดังกล่าวฉบับข้างต้น ซึ่งอาจมีการยกเป็นประเด็นเพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ เนื่องจากได้มีแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นบรรทัดฐานไว้แล้ว”

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon