ยาย-ตา จ.แพร่ ซึ้งใจ ‘นิพนธ์’ ส่งโฉนดถึงบ้าน หลังรอมาหลายสิบปี

ยาย-ตา จ.แพร่ ซึ้งใจ ‘นิพนธ์’ ส่งโฉนดถึงบ้าน หลังรอมาหลายสิบปี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ศาลาการเปรียญวัดบุญเริง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ส.ส.แพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่มอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ให้แก่ประชาชนในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ จังหวัดลำปาง-แพร่-น่าน-พะเยา ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินถือเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมอบให้กรมที่ดินเป็นเจ้าภาพ เพื่อเร่งรัดในการออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนทีได้ครอบครองที่ดิน และทำประโยชน์อยู่ในที่ดินมาต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้เอกสารสิทธิ์ ซึ่งกรมที่ดินได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนาการรังวัดและทำแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยการนำเทคโนโลยีการรังวัดระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) สำรวจรังวัดในพื้นที่ที่มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียวให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีความถูกต้อง แม่นยำสูง และมีความชัดเจนในแนวเขตที่ดิน เป็นการลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ลดข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดิน ระหว่างที่ดินของประชาชน และเอกชนกับรัฐ สำหรับการมอบโฉนดที่ดินให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวนทั้งสิ้น 82 แปลง จำนวน 54 ราย เนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 60 ไร่ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 60 ล้านบาท

โดยในปี 2564 ทางกรมที่ดิน โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจังหวัดที่เดินสำรวจ 50 จังหวัดเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งยังมีอีกหลายจังหวัด ที่พี่น้องประชาชนยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ดังนั้นการออกโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการจึงเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีความสำคัญ และสร้างหลักประกันความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้น จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับแจกโฉนดที่ดินหวงแหนที่ดินของตนเอง อย่าให้ผู้อื่นหลอกลวงเอาไปใช้ในทางที่เสียประโยชน์ หากต้องการทำนิติกรรมใดๆ ให้ขอคำปรึกษาจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ส่วนพี่น้องที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดินจะเร่งรีบดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

ต่อมา รมช.มท.และคณะได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเวียง ซึ่งเป็นของนางแสง เวียงยา อายุ 87 ปี เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ในโฉนดที่ดินและไม่สามารถเดินทางไปรับมอบโฉนดที่ดินได้ โดยเป็นนโยบายของนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท.ที่ต้องการนำโฉนดที่ดินไปมอบให้ถึงที่บ้านกรณีที่ผู้ที่ได้รับเป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งถือเป็นการลดภาระของพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าว ในพื้นที่ได้สอบถามคุณยายแสง ว่าวันนี้ที่ได้รับโฉนดที่ดินมีความรู้สึกอย่างไร คุณยายแสง กล่าวว่า “วันนี้ดีใจมาก และรอคอยมานานหลายปีกว่าจะได้รับโฉนดฯ ซึ่งที่ดินที่ได้รับโฉนดนี้ก็เป็นบ้านที่พักอาศัยอยู่ในปัจจุบันอีกด้วย” นอกจากนี้คุณยายและคุณตาผู้เป็นสามี ก็ได้ให้พรแก่ รมช.มท.และคณะ

จากนั้น รมช.มท.และคณะยังได้เดินทางไปมอบโฉนดที่ดินถึงที่บ้านของนายวิฑูรย์ โอดเฮิง อายุ 85 ปี ผู้สูงอายุอีกรายที่ไม่สามารถเดินทางไปรับโฉนดร่วมกับคนอื่นได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon