เพื่อไทย ซัด สภาถ่วงเวลาครั้งที่ 3 ยื้อแก้รธน. ยังฝืนข้อเรียกร้องปชช.ไม่ลดละ

เพื่อไทย ซัด สภาถ่วงเวลาครั้งที่ 3 ยื้อแก้รธน. ฝืนข้อเรียกร้องปชช.ไม่ลดละ

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. พรรคเพื่อไทย ให้ความเห็น กรณี สมาชิกรัฐสภาจำนวนหนึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจากพรรคพลังประชารัฐและสมาชิกวุฒิสภา ได้เข้าชื่อเสนอญัตติต่อประธานรัฐสภาขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา กรณีเห็นว่าสมาชิกรัฐสภาไม่มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นั้น โดย ระบุว่า

ในที่สุดที่ประชุมร่วมรัฐสภา ก็มีมติเสียงข้างมาก 366 ต่อ 316 งดออกเสียง 15 เห็นชอบให้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แสดงให้เห็นว่า “ขบวนการถ่วงเวลา” ยังคงพยายามฝืนเสียงเรียกร้องของประชาชนอย่างไม่ลดละ

ครั้งนี้เป็นการถ่วงเวลาครั้งที่สาม หลังจากก่อนหน้านี้ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. พยายามใช้เทคนิคทางการเมืองตั้ง “คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” แล้วต่อจากนั้นก็ได้มีการตั้ง “คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาญัตติแก้รัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการ” อีกครั้งหนึ่ง

Advertisement

ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการต่างๆ ที่ได้มีการแต่งตั้งขึ้นและประกอบไปด้วย ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. ร่วมคณะอยู่ด้วย ต่างก็มีข้อสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปในทิศทางที่ไม่แตกต่างกัน

แต่ปรากฏว่าวันนี้ในการลงมติ ญัตติ ที่ได้รับการเสนอโดย ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และ ส.ว. ผลที่ออกมาได้ตอกย้ำถึงความพยายามในการยื้อความต้องการของพี่น้องประชาชนอีกครั้ง แม้ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล จำนวนไม่น้อยลงมติไม่เห็นชอบกับการส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ไม่ฝืนความต้องการของพี่น้องประชาชนก็ตาม

พรรคเพื่อไทย เชื่อมั่นว่า ความต้องการของพี่น้องประชาชนมีความสำคัญ เสียงของทุกคนมีความหมาย การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอีกครั้ง

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image