กกต.แจงค่าใช้จ่าย ‘ผู้สมัครเทศบาล-นายกเทศมนตรี’ มากน้อยต่างกัน ชี้ดูจากหลายปัจจัย

กกต.แจงค่าใช้จ่ายของผู้สมัครเทศบาล-นายกเทศมนตรี มากน้อยต่างกัน เหตุยึดตามขนาดพื้นที่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง-หน่วยลงคะแนน-ดัชนีราคาผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดได้กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งมีความแตกต่างกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 60 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ประกอบข้อ 119 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 กำหนดให้การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดในการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

สำหรับหลักเกณฑ์ในการกำหนดเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร ประกอบด้วย ขนาดพื้นที่และลักษณะทางภูมิศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนหน่วยเลือกตั้ง และดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศกระทรวงพาณิชย์

ประกอบกับสำนักงาน กกต.ได้ออกประกาศสำนักงาน กกต.เกี่ยวกับวิธีการในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

Advertisement

ดังนั้น การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละจังหวัดที่มีความแตกต่างกันนั้น มีสาเหตุมาจากขนาดพื้นที่และลักษณะทางภูมิศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนหน่วยเลือกตั้ง และดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ประกอบกับต้องพิจารณาประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดประกาศไว้ครั้งหลังสุด

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image