255 อาจารย์ แถลงหน้าเรือนจำ เรียกร้องคืนสิทธิประกันตัว 4 แกนนำราษฎร (มีคลิป)

255 อาจารย์ แถลงหน้าเรือนจำ เรียกร้องคืนสิทธิประกันตัว 4 แกนนำราษฎร ชี้ หากไม่ได้รับการประกัน เพนกวิน อาจถูกตัดสิทธิทางการศึกษา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ กลุ่มนักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ร่วมกันนำหนังสือ ไปมอบให้กับ นายอานนท์ นำภา, นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ (เพนกวิน), นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข, และนายปฏิวัฒน์ สาหร่ายแย้ม (หมอลำแบงค์) ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ทั้งยังได้ร่วมกันอ่านแถลงการณ์ ในกรณีดังกล่าว โดยมีนักวิชาการที่เข้าร่วม อาทิ ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ,รศ.ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร และ ผศ.ดร. บุญเลิศ วิเศษปรีชา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร. ประจักษ์ เป็นตัวแทนอ่านแถลงการณ์ มีเนื้อหาดังนี้ “แถลงการณ์ คณาจารย์ 255 รายชื่อ 31 สถาบัน

ขอให้ศาลคืนสิทธิในการได้รับการประกันตัวระหว่างถูกดำเนินคดีแก่ผู้ถูกสั่งฟ้องจากการชุมนุม

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ศาลอาญามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวแกนนำของการชุมนุมวันที่ 19-20 กันยายน 2563 รวม 4 คน ได้แก่ นายอานนท์ นำภา, นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ (เพนกวิน), นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข, และนายปฏิวัฒน์ สาหร่ายแย้ม (หมอลำแบงค์) โดยให้เหตุผลว่า “หากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยอาจไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันกับความผิดที่ถูกกล่าวหาอีก” คณาจารย์ผู้มีรายชื่อแนบท้ายจำนวน 255 รายชื่อ 31 สถาบัน ขอให้ศาลได้พึงพิจารณาทบทวนคำสั่งไม่ให้ประกันตัว ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. ขอให้ศาลพึงยึดหลัก “การสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด” (the principle of presumption of innocence) อันเป็นหลักการทางกฎหมายพื้นฐานที่สําคัญในการดําเนินคดี อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก็ยังบัญญัติไว้ในมาตรา 29 วรรค 2 ว่า “ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทําความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทําความผิดมิได้”

นอกจากนี้ คำสั่งไม่ให้ประกันตัวที่วางอยู่บนการวินิจฉัยว่าจำเลยอาจไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหา จึงเป็นเสมือนการตัดสินล่วงหน้าว่าการกระทำของผู้ถูกสั่งฟ้องเป็นการกระทำผิด ทั้งๆ ที่ กระบวนการไต่สวนยังไมได้เริ่มต้นและยังไม่มีคำพิพากษา เป็นการขัดกับหลักการและบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญข้างต้น (รายละเอียดในประเด็นนี้ ปรากฏอยู่ในแถลงการณ์ของคณาจารย์สาขานิติศาสตร์ และนักกฎหมายลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)

2. การไม่ให้ประกันตัวในระหว่างถูกดำเนินคดี หากภายหลังศาลมีคำพิพากษาว่าผู้ถูกสั่งฟ้องไม่ได้กระทำความผิด สิทธิและเสรีภาพที่ถูกพรากไปจากการถูกจองจำระหว่างดำเนินคดีก็ไม่อาจเรียกคืนกลับมาได้ โดยเฉพาะนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ ซึ่งเป็นนักศึกษาอยู่ การถูกจองจำจึงหมายถึงศาลได้ลิดรอนสิทธิในการศึกษาของนายพริษฐ์ไปด้วย

3. การฟ้องร้องดำเนินคดีที่เกิดขึ้นจำนวนมากต่อผู้ชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ รวมถึงที่มีนัดหมายสั่งฟ้องอีก 24 คนในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ มีรัฐบาลเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรง จึงเป็นธรรมดาที่เจ้าหน้าที่รัฐจะใช้มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมอย่างเกินกว่าเหตุ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่สถาบันตุลาการ จักต้องรักษาความเป็นอิสระและสมดุลของการปกป้องหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน

4. การให้ประกันตัวผู้ชุมนุมในคดีทางการเมืองอย่างที่ผ่านมา ช่วยประคับประคองไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลายได้ค่อนข้างดี ตรงกันข้าม การไม่ให้ประกันตัว มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งที่ขยายตัวรุนแรงยิ่งขึ้น

พวกเราที่ลงชื่อแนบท้ายนี้จึงขอเรียกร้องให้สถาบันตุลาการพึงทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อรักษาเกียรติยศของตนและศรัทธาของประชาชน

ด้วยความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน
15 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัย ธรมมศาสตร์ ยังได้ร่วมอ่านแถลงการณ์ ต่อการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ ในเหตุที่บริเวณสนามหลวง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ด้วย

ประจักษ์ชี้ สิทธิประกัน เป็นของทุกคน

ผศ.ดร.ประจักษ์ กล่าวว่า หวังว่าศาล จะให้ความเมตตาและความยุติธรรมกับ พริษฐ์ ที่ยังเป็นนักศึกษา ลงทะเบียนเรียนในเทอมนี้อยู่ รวมถึงผู้ต้องหาอีก 3 ราย เพราะเพนกวิน จะได้ออกมาศึกษาต่อ วันนี้ เนื่องด้วยโควิด เรือนจำยังไม่ให้เข้าเยี่ยม ยกเว้นทนายเท่านั้น ซึ่งทางกลุ่มทนายความ กำลังยื่นเอกสารเข้าเยี่ยมอยู่

“เรามีความกังวล การจองจำในช่วงที่มีการพิจารณาคดี มีความแตกต่างกับการฝากขังของตำรวจ ถ้าอยู่ในขั้นตอนของตำรวจ ทำได้เป็นผลัดๆ จะได้รับการปล่อยตัวเมื่อตำรวจเสร็จสิ้น แต่ในกรณีนี้ อัยการส่งฟ้องไปที่ศาลแล้ว กำลังจะเริ่มพิจารณาคดี การไม่ให้ประกันตัว หมายความว่า ผู้ต้องหาจะถูกจองจำในคุก จนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้น ซึ่งในอดีต คดีในลักษณะนี้ ใช้เวลาการพิจารณา 5- 6 ปี หากไม่ได้ประกัน อาจจะต้องติดคุกยาวถึง 5-6 ปี จนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น กรณีพริษฐ์ ถือว่าจะขาดจากการเป็นนักศึกษา และหมดอนาคตทางการศึกษา”

“คดีลักษณะเดียวกันนี้ จะมีขึ้นอีกในวันพุธนี้ อีก 24 คน มีนักศึกษาหลายคนอยู่ในนั้น หากไม่ได้รับการประกันตัวเช่นเดียวกัน ประชาชนจำนวนมากจะเข้าไปติดคุก”

ผศ.ดร.ประจักษ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็จะต่อสู้ต่อไป เพราะสิทธิในการประกันตัว เป็นสิทธิของปวงชนชาวไทยทุกคน คดีทางการเมืองจำนวนมาก ได้รับการประกันตัว แกนนำเสื้อเหลือง เสื้อแดง กปปส. ก็ได้ประกัน

255 รายชื่อร่วมลงนาม

สำหรับ รายชื่อ คณาจารย์ 255 รายชื่อ 31 สถาบัน ร่วมลงชื่อแถลงการณ์ ขอให้ศาลคืนสิทธิในการได้รับการประกันตัวระหว่างถูกดำเนินคดีแก่ผู้ถูกสั่งฟ้องจากการชุมนุม มีดังนี้
1. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการ
3. ธงชัย วินิจจะกูล University of Wisconsin-Madison
4. ชยันต์ วรรธนะภูติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. อานันท์ กาญจนพันธุ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. ไชยันต์ รัชชกูล นักวิชาการไม่อิสระ
8. อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ นักวิชาการอิสระ
9. เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. ยศ สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12. ชัยสิริ สมุทรวณิช นักวิชาการอิสระ
13. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14. กนกรัตน์ สถิตนิรามัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15. กนกวรรณ มะโนรมย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16. กนกวรรณ สมศิริวรางกูล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17. กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18. กฤษณะ โชติสุทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
19. กฤษณ์พชร โสมณวัตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20. กิติมา ขุนทอง มรภ.สกลนคร
21. กิรพัฒน์ เขียนทองกุล วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
22. กุศล เลี้ยวสกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
23. เกษม เพ็ญภินันท์ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25. เกื้อ ฤทธิบูรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
26. ขจรศักดิ์ สิทธิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
27. ขวัญชีวัน บัวแดง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ ศิลปากร
29. คารินา โชติรวี นักวิชาการอิสระ
30. เคท ครั้งพิบูลย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
31. คำแหง วิสุทธางกูร นั กวิชาการอิสระ
32. งามศุกร์ รัตนเสถียร สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
33. จรัล มานตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
34. จักรกริช สังขมณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35. จักรกฤษ กมุทมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36. จันทนี เจริญศรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
37. จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
38. จรรยา เหตะโยธิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
39. จิรธร สกุลวัฒนะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
40. จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41. จิราภรณ์ สมิธ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
42. จุไรพร จิตพิทักษ์ นักวิชาการ
43. จูยิน แซ่จาง มหาวิทยาลัยบูรพา
44. เจนสมุทร แสงพันธ์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
45. เจษฎา บัวบาล นักวิชาการอิสระ
46. เฉลิมพงษ์ คงเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
47. ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
48. ชนม์ธิดา อุ้ยกูล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
49. ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
50. ชเนตตี ทินนาม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51. ชลธิรา สัตยาวัฒนา นักวิชาการอิสระ
52. ชวาลิน เศวตนันทน์ Macquarie University
53. ชลิตา บัณฑุวงศ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
54. ชัชชัย คุ้มทวีพร มหาวิทยาลัยรังสิต
55. ชัยพงษ์ สำเนียง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
56. ชาญ พนารัตน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
57. ชาญณรงค์ บุญหนุน ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
58. พระชาย วรธัมโม นักวิชาการอิสระ
59. ชีรา ทองกระจาย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
60. ชูศักดิ์ วิทยาภัค คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
61. เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ นักวิชาการ
62. ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
63. ซัมซู สาอุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
64. ญาณิน พงศ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
65. ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
66. ฐานิดา บุญวรรโณ นักวิชาการ
67. ฐิติพงษ์ ด้วงคง นักวิชาการอิสระ
68. ฐิติยา พจนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
69. ณปนิธิ์ วินิจชีวิต มหาวิทยาลัยบูรพา
70. พระณรงค์ วุฑฺฒิเมธี นักวิชาการอิสระ
71. ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี นักวิชาการ
72. ณรุจน์ วศินปิยมงคล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
73. ณัฐจรี สุวรรณภัฏ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
74. ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
75. ณัฐพงศ์ ดวงแก้ว นักวิชาการอิสระ
76. ณัฐพล พินทุโยธิน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
77. ณิชภัทร์ กิจเจริญ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
78. ณีรนุช แมลงภู่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
79. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
80. ดวงมน จิตรจำนงค์ นักวิชาการอิสระ
81. ดวงยิหวา อุตรสินธุ์ New York University Abu Dhabi
82. ดุลยภาพ จาตุรงคกุล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
83. เดชรัต สุขกำเนิด นักวิชาการเศรษฐศาสตร์
84. ตามไท ดิลกวิทยรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
85. ถนอม ชาภักดี นักปฏิบัติการทางศิลปะ ขอนแก่นแมนิเฟสโต้
86. ถนอมศักดิ์ ไชยคำ นักปฎิบัติการทางศิลปะ ขอนแก่นแมนิเฟสโต้
87. ทรงสิริ พุทธงชัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
88. ทวีลักษณ์ พลราชม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
89. ทสิตา สุพัฒนรังสรรค์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
90. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
91. ทัศนัย เศรษฐเสรี สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
92. เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
93. ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย University of Wisconsin-Madison
94. ธนพงศ์ จิตต์สง่า ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
95. ธนพร ศรีสุกใส นักวิชาการอิสระ
96. ธนรัตน์ มังคุด สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
97. ธนศักดิ์ สายจำปา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
98. ธนสักก์ เจนมานะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99. ธนาวิ โชติประดิษฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร
100. ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตัวแทน อมธ. อ่านแถลงการณ์

101. ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
102. ธวัช มณีผ่อง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
103. ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
104. ธาริตา อินทนาม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
105. ธีระ สินเดชารักษ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
106. ธีระพล อันมัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
107. ธีรวัฒน์ ขวัญใจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
108. นงเยาว์ เนาวรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
109. นนท์ นุชหมอน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
110. นพิน มัณฑะจิตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
111. นภนต์ ภุมมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
112. นภาพร อติวานิชยพงศ์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
113. นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
114. นราสิทธิ์ วงษ์ประเสริฐ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
115. นรุตม์ เจริญศรี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
116. นวลพรรณ แก้วผนึกรังษี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
117. นฤมล กล้าทุกวัน สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
118. นฤมล ทับจุมพล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
119. นฤมล นิ่มนวล นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
120. นัทมน คงเจริญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
121. นาตยา อยู่คง คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
122. นิติ ภวัครพันธุ์ นักวิชาการอิสระ
123. นิพนธ์ ขันแก้ว นักปฏิบัติการทางศิลปะ ขอนแก่นแมนิเฟสโต้
124. บัณฑิต ไกรวิจิตร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
125. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
126. บุญเลิศ วิเศษปรีชา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
127. บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
128. เบญจมาศ บุญฤทธิ์ นักศึกษาปริญญาเอก University of Aberdeen
129. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
130. ปฐมพงศ์ มานะกิจสมบูรณ์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
131. ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
132. ประกาศ สว่างโชติ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
133. ประกีรติ สัตสุต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
134. ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
135. ประพันธ์ เศวตนันทน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ข้าราชการเกษียณ)
136. ประภัสสร์ ชูวิเชียร มหาวิทยาลัยศิลปากร

137. ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
138. ปฤณ เทพนรินทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
139. ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
140. ปัญญา เล็กวิไล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
141. ปิยะนุช สิงห์แก้ว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
142. ปิง วิชัยดิษฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
143. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
144. ปรีญาวัลย์ ใจปินตา นักวิชาการอิสระ
145. ผานิตดา ไสยรส คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
146. พจนก กาญจนจันทร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
147. พชรวรรณ บุญพร้อมกุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
148. พนิดา อนันตนาคม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
149. พรรณราย โอสถาภิรัตน์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
150. พรรษาสิริ กุหลาบ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
151. พรเทพ เบญญาอภิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
152. พลอย ธรรมาภิรานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
153. พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
154. พศุตม์ ลาศุขะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
155. พสิษฐ์ วงษ์งามดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
156. พัชราภรณ์ หนังสือ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
157. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
158. พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
159. พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
160. พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
161. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
162. พิชญา พรรคทองสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
163. พิเชฐ สายพันธ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
164. พิพัฒน์ ธนากิจ นักวิชาการอิสระ
165. พิพัฒน์ สุยะ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
166. พิสิษฏ์ นาสี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
167. เพ็ญศรี พานิช สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
168. แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง นักวิชาการ

169. ฟารีดา ปันจอร์ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
สถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
170. ภาสกร อินทุมาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
171. ภูริณัฐร์ โชติวรรณ นักวิชาการ
172. มนฑิตา โรจน์ทินกร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
173. มิ่ง ปัญหา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
174. มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
175. เมธาวี โหละสุต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
176. ยงยุทธ เรือนทา นักวิชาการ
177. ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
178. เยาวนิจ กิตติธรกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
179. รจนา คำดีเกิด คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
180. รัชกฤช วงษ์วิลาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
181. ราม ประสานศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
182. รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช นักวิชาการอิสระ
183. รุสนันท์ เจ๊ะโซะ มหาวิทยาลัยมาลายา
184. ลดาวัลย์ ไข่คำ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง
185. ลลิตา หาญวงษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
186. วราภรณ์ เรืองศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
187. วรรณพร เรียนแจ้ง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
188. วรรณภา ลีระศิริ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
189. วรัญญู เสนาสุ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
190. วัชรฤทัย บุญธินันท์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
191. วัฒนา สุกัณศีล นักวิชาการ
192. วันรัก สุวรรณวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
193. วันวิสาข์ ธรรมานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
194. วิจิตร ประพงษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
195. วิทยา อาภรณ์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
196. วิภาวี พงษ์ปิ่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
197. วิภาช ภูริชานนท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
198. วิรุฬห์ วุฒิฤทธากุล วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
199. วิลาสินี พนานครทรัพย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
200. วิศรุต พึ่งสุนทร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
201. วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
202. วีรบูรณ์ วิสารทสกุล วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
203. วีรวิทย์ (วิทยา) เศรษฐวงศ์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
204. เวียงรัฐ เนติโพธิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
205. ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

206. ศาสวัต บุญศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
207. ศักดิ์ณรงค์ มงคล มหาวิทยาลัยรังสิต
208. ศิริพร จันทนสกุลวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
209. ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
210. ศิวัช ศรีโภคางกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
211. ศุภวิทย์ ถาวรบุตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
212. สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
213. สดใส ขันติวรพงศ์ ข้าราชการบำนาญ นักวิชาการอิสระ
214. สร้อยมาศ รุ่งมณี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
215. สว่าง มีแสง นักศึกษาปริญญาเอก Hiroshima University
216. สามชาย ศรีสันต์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
217. สายฝน สิทธิมงคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
218. สายพิณ ศุพุทธมงคล คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
219. สาวิตร ประเสริฐพันธุ์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
220. สิงห์ สุวรรณกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
221. สิทธิโชค ชาวไร่เงิน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
222. สุชาดา จักรพิสุทธิ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสืบสวนและพลเมือง
223. สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
224. สุดปรารถนา ปลายเนตร อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเกษตรกร
225. สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์
226. สุธิดา วิมุตติโกศล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
227. สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
228. สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
229. สุรพศ ทวีศักดิ์ นักวิชาการอิสระ
230. สุรัช คมพจน์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
231. สุริยาพร เอี่ยมวิจิตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
232. สุไรนี สายนุ้ย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
233. เสาวณิต จุลวงศ์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
234. เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ นักวิชาการ
235. อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
236. อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
237. อรชา รักดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
238. อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
239. อรรณนพ ชินตะวัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
240. อรอนงค์ ทิพย์พิมล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
241. ออมสิน จตุพร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
242. ออมสิน บุญเลิศ นักวิชาการอิสระ
243. อริน เจียจันทร์พงษ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
244. อรุณี สัณฐิติวณิชย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
245. อลิสา หะสาเมาะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
246. อสมา มังกรชัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
247. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
248. อันธิฌา แสงชัย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
249. อัมพร จิรัฐติกร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
250. อัมพร หมาดเด็น สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
251. อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
252. อาจินต์ ทองอยู่คง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
253. อานันท์ อุชชิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
254. อิสร์กุล อุณหเกตุ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
255. เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

126 คณาจารย์นิติศาสตร์-เครือข่ายนัก กม. แถลงการณ์ ข้อโต้แย้งคำสั่งไม่อนุญาตประกันตัว 4 แกนนำราษฎร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon