กกต.ตรวจศูนย์เลือกตั้ง เทศบาลเชียงใหม่ นายกผ่านคุณสมบัติ 7 ราย ตัดสิทธิ ส.ท.4 ราย

กกต.ตรวจศูนย์เลือกตั้ง เทศบาลเชียงใหม่ นายกผ่านคุณสมบัติ 7 ราย ตัดสิทธิ ส.ท.4 ราย

“สันทัด” ตรวจหน่วยเลือกตั้ง “เจดีย์ขาว” พบผู้สมัครนายก ผ่านคุณสมบัติครบ 7 ราย ส่วน ส.ท.ขาดคุณสมบัติ 4 ราย ตั้งเป้าใช้สิทธิ 70 % สูงกว่าอบจ. ที่มีผู้ใช้สิทธิเพียง 60% เผยปัญหาเจ้าหน้าที่เหนื่อยล้า-แสงสว่างไม่เพียงพอ-หย่อนบัตรใบเดียว กกต.แนะใช้ตรายาง-ปากกาสะท้อนแสงทำเครื่องหมายเลือกนายกคนเดียว ป้องกันผู้ใช้สิทธิ-ผู้สังเกตการณ์สับสนนำไปสู่การร้องเรียนอีก

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ ภายหลังรับสมัครนายกและสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีนายเกรียงไกร พานดอกไม้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล นายประสงค์ เรือนสอน นายสุรพล ภู่บุบผา และนายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมสรุปการจัดเลือกตั้งดังกล่าว พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง

นางนุสรา กล่าวว่า มีผู้สมัครนายกเทศมนตรี 7 ราย ผู้สมัคร ส.ท. 4 แขวงอีก 109 ราย รวม 116 ราย เบื้องต้นผู้สมัครนายก ผ่านคุณสมบัติทั้งหมดส่วนผู้สมัคร ส.ท. พบขาดคุณสมบัติ 4 ราย จึงทำร่างประกาศเพื่อติดประกาศให้ทราบโดยเร็ว เนื่องจากมี 193 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 100,595 คน แบ่งเป็นแขวงนครพิงค์ 25,533 คน แขวงกาวิละ 27,855 คนแขวงเม็งราย 23,590 คน และแขวงศรีวิชัย 23,617 คน ตั้งเป้าผู้ใช้สิทธิ 70 % สูงกว่าเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ ที่มีผู้ใช้สิทธิเพียง 60 % เท่านั้น โดยใช้เจ้าหน้าที่จัดเลือกตั้งกว่า 1,200 คน และงบจัดเลือกตั้ง รวม 8 ล้านบาท

Advertisement

นายมนต์ชัย กล่าวว่า ปัญหาเลือกตั้ง อบจ.ที่ผ่านมา คือ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ใช้เวลาปฏิบัติงานมากเกินไป บางรายปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น รวม 16 ชั่วโมง เพราะใช้เวลานับคะแนน และส่งผลเลือกตั้งดังกล่าว ทำให้เหนื่อยล้า หน่วยเลือกตั้งบางหน่วยมีไฟฟ้า และแสงสว่างไม่เพียงพอ และปัญหาการลงคะแนนผู้สมัครนายก-ผู้สมัครส.ท. ที่มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แต่ผู้มีสิทธิบางราย ลงคะแนนได้เฉพาะนายกเทศมนตรีเท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้สิทธิเลือก ส.ท.ได้ เนื่องจากมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่ถึง 1 ปี ทำให้การนับคะแนนผู้สมัครนายก และ ส.ท. ไม่เท่ากัน อาจทำให้ผู้ใช้สิทธิ และผู้สังเกตการณ์เลือกตั้งสับสนได้ จึงเสนอให้ทำเครื่องหมาย หรือปากกาสะท้อนแสง ขีดชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว เพื่อป้องกันความสับสนการลง และนับคะแนนผิดได้

ด้านนายเกรียงไกร ชี้แจงว่า ข้อกังวลเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกนายกเพียงใบเดียวนั้น กกต.ได้ประสานไปยังสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยแล้ว ซึ่งได้รับแจ้งว่ายังไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้ อาจใช้วิธีนำตรายางที่มีข้อความว่าเลือก “เฉพาะนายก” ที่เป็นหมึกสีแดงประทับลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน หรือใช้ปากกาสะท้อนแสงขีดรายชื่อในบัญชีดังกล่าวแทน ก่อนมอบบัตรเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อป้องกันความสับสนและนำไปสู่การร้องเรียนอีก โดยวิธีดังกล่าวไม่ผิดระเบียบเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างใด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image