ธรรมนัส แจงปมที่ดิน สปก. ยัน ออกประกาศแต่ละฉบับ หวังให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้

ธรรมนัส แจงปมที่ดิน สปก. ยัน ออกประกาศแต่ละฉบับ หวังให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงว่า กฎหมายปฏิรูปที่ดินใช้มาตั้งแต่ปี 2518 จนถึงปัจจุบันเวลาเปลี่ยนไป บริบทต่างๆ เปลี่ยน นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาถึงเกษตรกร จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เจตจำนงหรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย สปก.ระบุชัดว่าบุคคลที่จะไดรับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ เช่าซื้อที่ สปก.ได้ประกอบด้วยบุคคล 3 ประเภทตาม มาตรา 30 คือเพื่อเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร ส่วนมาตรา 30 วรรค 5 แจกให้บุคคลทั่วไปในกิจการที่สนับสนุนการปฏิรูปที่ดิน

และ มาตรา 19 วรรค 3 วรรค6 และวรรค 12 อนุญาตให้เอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อการศึกษาและความเป็นอยู่ของชุมชนนั้นๆ ซึ่งไม่ได้ให้ใช้ที่แค่เกษตรกรอย่างเดียว ที่ผ่านมารัฐมนตรีที่กำกับดูแล สปก.พยายามแก้กฎหมายการใช้ที่ดิน สปก.มาโดยตลอด ยืนยันว่าการออกประกาศแก้ไขแต่ละฉบับ ต้องการให้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ หลุดพ้นกับดักความยากจน ที่สำคัญขึ้นกับดุลยพินิจของปฏิรูปที่ดินแต่ละจังหวัด ดังนั้นเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอะไร แค่ชี้ให้ชัดว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้เท่านั้น

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image