‘จุติ’ หนุนกม.คุม ‘เอ็นจีโอ’ ชี้รับเงินตปท.จ่ายปชช.แค่ 30% เสนอข่าวทำประเทศเสียหาย

‘จุติ’ หนุนกม.คุม ‘เอ็นจีโอ’ ชี้รับเงินตปท.จ่ายปชช.แค่ 30% เสนอข่าวทำประเทศเสียหาย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. … ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เพื่อให้องค์กรภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศร่วมกับภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารรัฐกิจตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งขององค์การภาคประชาสังคม โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ

โดย ต้องจดแจ้งการเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้ฯ กับกรมการปกครอง และ ต้องเปิดเผยแหล่งที่มาและจำนวนของเงินหรือทรัพย์สิน ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละปี และต้องยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ทุกปี

อ่าน –  ‘ครม.’ เห็นชอบหลักการร่างกม. 2 ฉบับ ตรวจสอบการใช้เงิน ‘เอ็นจีโอ’

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แจ้งว่า ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แสดงความเห็นสนับสนุน ให้มีกฎหมายฉบับนี้โดยระบุว่า มีเอ็นจีโอหลายแห่งที่รับเงินจากต่างประเทศ มาตั้งอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ โดยจะรับเงินมาแล้วจ่ายให้ประชาชนเพียงแค่ 30% ที่เหลือไม่รู้ว่านำไปใช้จ่ายดำเนินการอะไร ที่ผ่านมาเสนอข่าวว่ามีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในประเทศจนทำให้ประเทศเสียหาย เพื่อจะไปขอเงินจากต่างประเทศให้มาสนับสนุน ดังนั้น ต้องควบคุมบรรดาเอ็นจีโอปลอมเหล่านี้ เราต้องการเอ็นจีโอที่ดี ซึ่งรัฐพร้อมจะช่วยเหลือเต็มที่

Advertisement

ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) ให้ข้อมูลกับที่ประชุมว่า เอ็นจีโอมีหลายองค์กร แต่มีบางองค์กรมาสร้างปัญหา เช่น 13 องค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ ที่ก่อนหน้านี้ออกมาสนับสนุนการชุมนุมของม็อบราษฎร และโจมตีรัฐบาลเรื่องสิทธิมนุษยชนบ่อยครั้ง นอกจากนี้ หน่วยงานอื่นๆ ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ต่างมีความเห็นสนับสนุนให้มีกฎหมายดังกล่าวทั้งสิ้น

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำชับทีมโฆษกประจำสำนักนายกฯ ให้นำเสนอข่าวเรื่องนี้อย่างระมัดระวัง อาจจะทำเกิดความเข้าใจผิด เพราะขณะนี้กำลังเป็นประเด็นเรื่องการเมืองและการชุมนุม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image