บิ๊กป้อม เร่งแก้โรคใบร่วงในยางพารา-ปัญหาน้ำ ส่งเสริมเศรษฐกิจภาคใต้

oznorTO

“บิ๊กป้อม” เร่ง พัฒนาเขตศก.พิเศษนราธิวาส- แก้โรคใบร่วงในยางพารา-ปัญหาน้ำ หวัง ส่งเสริมศก.ภาคใต้

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้(กพต.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทาวงยุติธรรม ,นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ,นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมด้วย

พล.อ.ประวิตร พิจารณาเห็นชอบเรื่องการแก้ไขปัญหาการระบาด ของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในต้นยางพารา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ 5 จชต. เนื้อที่ 876,434 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ ประมาณ 68,400 ราย และส่วนมากอยู่ในพื้นที่จ.นราธิวาส โดยส่งผลให้ต้นยางพารา มีปริมาณน้ำยางลดลง และยืนต้นตาย ทำให้เกษตรกรขาดรายได้ และประสบปัญหาความยากจน

พร้อมทั้งยังได้เห็นชอบโครงการแก้ปัญหาสุขภาวะ และภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่ จชต. ซึ่งจากการสำรวจ พบว่า เมื่อปี 2559 เด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะดัชนีทางสุขภาพและโภชนาการต่ำมาก จึงได้ให้ ศอ.บต.,มท.,สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงสุขภาพที่ดีขึ้น ของเด็กเล็ก ควบคู่กับการพัฒนาการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พื้นที่ จชต.ในอนาคต ต่อไป รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบ ขับเคลื่อนการจัดตั้ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ ต่อไปด้วย

Advertisement

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ศอ.บต.ให้เร่งประสานงาน กับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมขับเคลื่อนโครงการเร่งด่วนให้บรรลุผลสำเร็จ อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จชต. ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้เน้นย้ำให้ สทนช. เร่งแก้ปัญหา การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องทำให้เกิดความยั่งยืน เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งด้านการเกษตร ,อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image