ถกแก้ รธน.วันที่ 2 ปมลักษณะต้องห้าม ส.ส.ร. ‘อมรัตน์’ เสนอห้ามแม่น้ำ 5 สาย ลงชิง ส.ส.ร.

ถกแก้ รธน.วันที่ 2 ปมลักษณะต้องห้าม ส.ส.ร. ‘อมรัตน์’ เสนอห้ามแม่น้ำ 5 สาย ลงชิง ส.ส.ร.-กลับมติให้ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมรัฐสภา มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว โดยเป็นการพิจารณาวาระ 2 พิจารณามาตรา 4 ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง เกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ตามมาตรา256/3 ที่ กมธ.เสียงข้างมาก ห้ามพระภิกษุสงฆ์ลงสมัครเป็น ส.ส.ร. โดย ส.ส.พรรคก้าวไกล หลายคนอภิปรายแย้งอยากให้พระภิกษุสงฆ์ลงสมัคร ส.ส.ร.ได้ เพื่อแสดงออกถึงความเสมอภาค และให้พระแสดงออกทางการเมืองได้ เพราะเป็นพลเมืองของรัฐเหมือนกัน

ขณะที่ นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เสนอห้ามบุคคลที่อยู่แม่น้ำ 5 สาย มาสมัคร ส.ส.ร. รวมถึงกลุ่มองค์กรอิสระที่มาจากแต่งตั้งของ คสช. เมื่อหมดวาระแล้ว ไม่ควรมีสิทธิสมัครเป็น ส.ส.ร. เพราะบุคคลเหล่านี้ไม่ควรสถาปนารัฐธรรมนูญ เนื่องจากสมยอมรับประโยชน์จากคนล้มล้างรัฐธรรมนูญ เคยกินข้าวหม้อเดียวกับ คสช.ไม่ควรมีรายชื่ออยู่ในบัตรเลือกตั้ง ส.ส.ร. ก่อนที่ประชุมจะลงมติเห็นชอบตามที่ กมธ.เสียงข้างมากเสนอมา

จากนั้นเข้าการพิจารณา มาตรา 256/5 ที่ กมธ.เสียงข้างมากกกำหนดให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ส.ส.ร. และใช้เกณฑ์จำนวนราษฎรในพื้นที่เป็นตัวกำหนดจำนวน ส.ส.ร.ในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ มี ส.ส. และ ส.ว. หลายคน อาทิ นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย นายกล้านรงค์ จันทิก ส.ว.เห็นแย้งกับกมธ.เสียงข้างมาก โดยเสนอให้ใช้วิธีแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นเขตย่อยในจังหวัดเหมือนกับการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อให้คนในพื้นที่ได้มีโอกาสมาเป็น ส.ส.ร. เพราะการใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งไม่เกิดประโยชน์ที่จะได้ตัวแทนประชาชนที่เป็นคนในพื้นที่จริงๆ

Advertisement

แต่ ส.ส.พรรคก้าวไกลหลายคน อาทิ นายรังสิมันต์ โรม นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เสนอให้ใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง ส.ส.ร. เพื่อเปิดกว้างให้คนแต่ละอาชีพ แต่ละสาขาเข้ามาเป็น ส.ส.ร.ได้คนดีมาร่างกติกาสูงสุดของประเทศ ให้แตกต่างจากการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ได้แต่ผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่เข้ามาเป็น ก่อนที่ประชุมจะลงมติไม่เห็นชอบร่างของ กมธ. เสียงข้างมาก โดยให้ใช้รูปแบบตามที่กมธ.เสียงข้างน้อยเสนอมาคือ ให้ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เหมือนกับการเลือกตั้ง ส.ส.

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image