กกต.เข้มปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งเทศบาล ‘ขนาด-จำนวน’ ต้องเป็นไปตาม กม.

กกต.เข้มปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งเทศบาล ‘ขนาด-จำนวน’ ต้องเป็นไปตาม กม.

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงแนวทางกรณีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ประสงค์จัดทำและปิดประกาศ เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือจัดทำและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง โดยประกาศและแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร ขณะที่ แผ่นป้ายต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร

Advertisment

ทั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ส่วนจำนวนให้เป็นไปตามที่กกต.ประจำเทศบาลประกาศกำหนด โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครและนายกเทศมนตรีนคร ประกาศ จัดทำได้ไม่เกิน 10 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผ่นป้าย จัดทำได้ไม่เกิน 5 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองและนายกเทศมนตรีเมือง ประกาศ จัดทำได้ไม่เกิน 5 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผ่นป้าย จัดทำได้ไม่เกิน 3 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Advertisement

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบล ประกาศ จัดทำได้ไม่เกิน 5 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผ่นป้าย จัดทำได้ไม่เกิน 3 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ได้เฉพาะสถานที่ที่กกต.ประจำเทศบาลประกาศกำหนดไว้เท่านั้น และต้องไม่เกินจำนวนที่กกต.ประจำเทศบาลประกาศกำหนด

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image