ภาคีนักกฎหมายฯ จี้ ผบ.ตร. ฟันวินัยเจ้าพนักงานทำร้ายผู้ชุมนุม

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมบริเวณหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา การสลายการชุมนุมดังกล่าวปรากฏภาพจากประชาชนและสื่อมวลชนว่าเจ้าพนักงานตำรวจและเจ้าพนักงานตำรวจควบคุมฝูงชนมีการใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมชัดเจนทั้งรุมเตะ ฉีดน้ำ ใช้แก๊สน้ำตาและยิงด้วยกระสุนยางปรากฏตามภาพเหตุการณ์บางส่วนที่ส่งมาพร้อมกันนี้

จากเหตุการณ์ข้างต้น ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเห็นว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคสามที่บัญญัติกำหนดให้ผู้ทำการจับใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับ แต่ภาพข่าวและข้อมูลจากผู้ถูกจับกุมกลับปรากฏว่ามีบางกรณีที่ผู้ถูกจับกุมถูกเจ้าพนักงานตำรวจทำร้ายร่างกายภายหลังการควบคุมตัวแล้ว นอกจากนี้ ขณะจับกุมยังปรากฏภาพการใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลด้วยความรุนแรง จึงเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุอย่างชัดเจน ผิดกฎหมายและผิดวินัยข้าราชการตำรวจ พระราชบัญญัติตำรวจ พ.ศ.2547 มาตรา 80

ซึ่งกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย และมาตรา 84 กำหนดว่าเมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชารีบดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่ ประกอบกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2546 ข้อ 4(5) กำหนดว่ากรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสารมวลชนระบุข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน กรณีแวดล้อม และหรือระบุพยานบุคคล พยานวัตถุ หรือพยานเอกสารชี้แนะแนวทางเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนได้ เป็นกรณีที่ควรสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งกรณีนี้มีภาพใบหน้าของเจ้าพนักงานตำรวจปรากฏชัดเจน และท่านในฐานะ ผบ.ตร.สามารถสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ปรากฏได้

ดังนั้น จึงขอให้ท่านดำเนินการตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2546 ข้อ 4 จัดให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางวินัยกับเจ้าพนักงานตำรวจ ซึ่งใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้ถูกจับกุมต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยและกฎหมาย โดยเฉพาะเจ้าพนักงานตำรวจควบคุมฝูงชน หากท่านไม่ดำเนินการทางวินัยหรือมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อยับยั้งการกระทำของเจ้าพนักงานตำรวจควบคุมฝูงชนที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ของประชาชน และเสื่อมเสียเกียรติของข้าราชการตำรวจ ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานตำรวจในหน่วยหรือกองร้อย ฯลฯ ที่มีพฤติการณ์ในลักษณะดังกล่าวข้างต้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลเช่นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ในขณะเดียวกัน ขอให้ท่านกำหนดมาตรการที่เหมาะสมและคำนึงถึงสุขภาพและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำจรวจควบคุมฝูงชน เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียที่สามารถป้องกันได้ต่อไป

ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ยื่นหนังสือต่อ ผบ.ตร. ให้ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าพนักงานที่ใช้กำลังทำร้ายร่างการผู้ชุมนุม…

โพสต์โดย ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เมื่อ วันพุธที่ 3 มีนาคม 2021

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เงินบาทแกว่งตัวแคบๆ 30.25-30.40 บาทต่อดอลลาร์
บทความถัดไปแอน จักรพงษ์ ฟาดอีก น้อง น. อย่าเล่นละคร ทุกคนมองออก