43 จว.เสี่ยงแผ่นดินไหว มหาดไทยคุมสร้างอาคาร รับแรงสั่นสะเทือน

43 จว.เสี่ยงแผ่นดินไหว มหาดไทยคุมสร้างอาคาร รับแรงสั่นสะเทือน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนักความต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 ซึ่งการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนักความต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่พบว่า

มีพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศมากขึ้นและเทคนิคการก่อสร้างอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวมีความทันสมัยส่งผลให้การก่อสร้างอาคารในเขตท้องที่การปกครองบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวที่ตรวจพบใหม่ไม่ต้องออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารให้มีการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวสมควรกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวและกำหนดประเภทอาคารที่การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารให้มีการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเพิ่มเติม

รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดการรับน้ำหนักความต้านทานและความคงทนของอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวใหม่ให้มีความทันสมัยและมีความปลอดภัยแก่ประชาชนในการเข้าใช้อาคารมากยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ในประกาศดังกล่าวได้แบ่งระดับบริเวณพื้นที่เสี่ยง 3 บริเวณ รวม 43 จังหวัด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon