‘ชินวรณ์’ คาดกรอบเวลาพิจารณาแก้รธน.ยังคงเดิม หากร่างตีตก ปชช.เข้าชื่อเสนอเข้ามาใหม่ได้

‘ชินวรณ์’ คาดกรอบเวลาพิจารณาแก้รธน.ยังคงเดิม หากร่างตีตก ปชช.สามารถเข้าชื่อเสนอเข้ามาใหม่ได้

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่…) พ.ศ…. รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงกรอบเวลาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ขณะนี้ เป็นขั้นตอนที่ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะเสนอขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ซึ่งเห็นนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บอกว่าเป็นวันที่ 17-19 มีนาคม คาดว่าน่าจะเป็นตามกรอบระยะเวลาเดิม ทั้งนี้ต้องรอก่อนว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยออกอย่างไร เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยของศาลออกมาอย่างไรก็ต้องปฎิบัติตามนั้น แต่ก็เชื่อว่าตามกระบวนการต่างๆ ต้องเตรียมการตามขั้นตอนไว้

นายชินวรณ์ กล่าวต่อว่า หากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าให้สามารถดำเนินการต่อได้ก็จะต้องมีการนำเข้าพิจารณาของรัฐสภาในวาระ 3 ลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ฉะนั้นถ้าหากว่าเห็นชอบก็จะต้องดำเนินการต่อไในขั้นตอนทำประชามติและประกาศทำกฎหมาย แต่หากไม่เห็นชอบก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ได้กำหนดว่าหากรัฐธรรมนูญตกไป ทางคณะรัฐมนตรีต้องเป็นผู้เสนอเข้ามาใหม่ หรือต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 ใน 5 หรือสมาชิกรัฐสภา คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 1 ใน 5 เป็นผู้เสนอเข้ามา หรือประชาชน 30,000 คนเข้าชื่อเสนอเข้ามา จึงจะสามารถเริ่มต้นกระบวนการใหม่ได้

“ส่วนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อรัฐบาลเป็นอย่างไร หรือพรรคการเมืองแต่ละพรรคเป็นอย่างไรต้องดูว่ากระบวนการในการที่จะไม่เห็นชอบ เกิดจากเหตุผลใดก่อน” นายชินวรณ์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon