ครม.รับทราบรายงานการประเมินคุณธรรม-โปร่งใสภาครัฐ กำชับ อปท.เปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ

ครม. รับทราบรายงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมกำชับ อปท. เปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบรายงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน ป.ป.ช. โดย ป.ป.ช.มีข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ที่จะยกระดับผลการประเมิน เช่น เร่งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูล และมีบริการสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีงบประมาณ 2564 และปี 2565

มีการสนับสนุนออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แต่ละประเทศ และให้เร่งเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ไปจนถึงเร่งผลิตสื่อและจัดกิจกรรมเสริงสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการพัฒนาและยกระดับการเปิดเผยข้อมูล และการบริการภาครัฐ

นอกจากนี้ ให้เร่งดำเนินการแก้ไขข้อคำถามบางข้อที่อาจไม่สอดคล้องกับบริบทการดำเนินการ เข้าใจยาก ซึ่งอาจทำให้เกิดการตีความและตอบคำถามไม่ตรงกับการประเมิน ทั้งนี้ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้มท.3 ติดตามการสนับสนุนงานของ กปภ. ในการพัฒนาระบบประปา อปท.
บทความถัดไปนายกฯปูดปัญหาบางกลอยคนเพิ่มนับพัน บ่น ดูแลชาวบางกลอยดีกว่าภาคอีสานอีก