ส.ว. รอคำวินิจฉัยกลางศาลรธน. ประกอบการตัดสินใจ คำนูณ แจง ลงมติวาระ 3 ไม่มีครอบงำ

“คำนูณ” ชี้วุฒิสภารอคำวินิจฉัยกลางศาลรธน.ประกอบการตัดสินใจ แจงการลงมติวาระ 3 เป็นเอกสิทธิ์สมาชิกที่จะต้องปฏิบัติตามรธน. ปราศจากการครอบงำของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 15 มีนาคม ที่รัฐสภา นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) ว่า ที่ประชุมได้มีการอภิปรายความหมายของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม อย่างกว้างขวาง รอบด้าน แต่มีข้อจำกัดว่าสามารถอภิปราย ได้เฉพาะคำวินิจฉัยย่อของศาลรัฐธรรมนูญ ตามที่ได้ปรากฏออกมาเท่านั้น ในขณะนี้ยังไม่มีการเผยแพร่คำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็ม และได้มีมติในเบื้องต้นว่าสมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกรัฐสภาจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด

ในการนี้ที่ประชุมได้นำความเห็นทางกฎหมายของสำนักกฎหมาย สำนักเลขาธิการวุฒิสภามาประกอบการพิจารณาด้วย อย่างไรก็ตามที่ประชุมจึงมีมติให้สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาได้ติดตามคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญที่จะออกมาเพื่อประกอบวิจารณญาณในการตัดสินใจต่อไป

เมื่อถามว่า ต้องรอคำวินิจฉัยกลางใช่หรือไม่ นายคำนูณ กล่าวว่าในขณะนี้เหตุการณ์ยังไม่คืบหน้าไปจาก 3 วันที่แล้ว ที่คาดว่าคำวินิจฉัยกลางจะออกมาในวันนี้ แต่ก็ยังไม่ออกมา และได้รับทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญ จะมีการนัดประชุมอีกครั้งในช่วงบ่ายของวันนี้

ฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่เห็นคำวินิจฉัยกลาง คำแนะนำต่อสมาชิกวุฒิสภา จึงเป็นคำแนะนำเบื้องต้นว่า อย่างไรก็ตามแต่ต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ขณะนี้องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ติดตามคำวินิจฉัยกลาง และจะได้มีการหารือระหว่างฝ่ายต่างๆ ก่อนถึงวันประชุม เมื่อถามต่อว่า หากคำวินิจฉัยออกมาไม่ทันวันประชุม นายคำนูณ กล่าวว่า ต้องใช้วิจารณญาณไปตามคำวินิจฉัยย่อที่ออกมา

นายคำนูณ ได้กล่าวถึง การโหวตของส.ว. ว่าโดยปกติกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเพียงแค่แนะนำสมาชิกเท่านั้น ส่วนเรื่องการใช้สิทธิว่าจะลงมติอย่างไรก็เป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิก ที่จะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องใช้วิจารณญาณของตนเอง โดยปราศจากการครอบงำของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

เมื่อถามว่าภายใต้ความไม่ชัดเจนนี้ มีการพูดถึงว่าจะไม่ลงมติ ไม่เข้าประชุม หรือลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในวาระ 3 นายคำนูณ กล่าวว่า วันนี้มีการประชุมลับซึ่งได้ยกประเด็นต่างๆ ขึ้นมาอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นการประชุมที่ยังไม่ได้ข้อสรุปจึงไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon