ศรีสุวรรณ ฮึ่ม! ชี้สมาชิกสภาโหวตผ่านวาระ 3 ผิดจริยธรรมร้ายแรง เล็งร้องป.ป.ช.

ศรีสุวรรณ ฮึ่ม! ชี้คนโหวตผ่านวาระ 3 ผิดจริยธรรมร้ายแรง เล็งร้องป.ป.ช.

หลังจากเมื่อคืนวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา ผลการลงมติว่า ในการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่…พศ… ผลปรากฏว่า มีส.ส.เห็นชอบ 206 ส.ว. 2 รวมเป็น 208 เสียง ไม่เห็นชอบ ส.ส.ไม่มี ส.ว. 4 คน รวม 4 เสียง งดออกเสียง ส.ส.10 ส.ว 84 รวม 94 เสียง ไม่ประสงค์ลงคะแนน ส.ส.9 ส.ว.127 รวม 136 เสียง ดังนั้นที่ประชุมร่วมรัฐสภา เห็นชอบไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งสองสภา หรือ 369 เสียง ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติไม่เห็นชอบ ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่.. พศ. … มาตรา256 เพิ่มเติมมาตรา 15/1 ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ

ล่าสุดนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาฯสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ศรีสุวรรณ จรรยา ระบุว่า

“คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ”(รธน.2560 ม.211 วรรคท้าย)

ทุกสมาชิกรัฐสภาที่โหวตให้ผ่าน วาระ 3 ไปเมื่อคืน…
“ต้องรับผิดชอบ”

เพราะเข้าข่ายผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง
เดี๋ยวเจอกันที่ ป.ป.ช.

นอกจากนี้ นายศรีสุวรรณ ยังโพสต์ข้อความต่อมาด้วยว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นดุลย์อำนาจของประชาชน เพื่อมิให้ “ฝ่ายนินิบัญญัติ และฝ่ายบริหาร” ออกกฎหมายหรือตีความกฎหมาย แบบบิดเบือน เจตนารมณ์และเอาเปรียบประชาชน”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon