ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ นายกฯ กำชับให้ความสำคัญ กม.ประชามติ-รธน.

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ นายกฯ กำชับหัวหน้าพรรคให้ความสำคัญ กม.ประชามติ-รธน.

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 23 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ พ.ศ. … และร่าง พ.ร.ฎ.ปิดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ พ.ศ. … พร้อมกัน ซึ่งในกรณีนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งว่า การประชุมสมัยวิสามัญที่เพิ่งผ่านพ้นมาได้มีการพิจารณาเรื่องด่วนที่สำคัญ คือ เรื่องการแกัไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อกฎหมาย และ พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติในวาระที่ 2 ซึ่งพิจารณาได้ในบางมาตราเท่านั้น และยังมีร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดที่ต้องพิจารณาด้วยในวาระที่ 2 และ 3 แต่ก็ไม่ได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด

ดังนั้น ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียกประชุมสมัยวิสามัญอีกครั้ง ในช่วงวันที่ 7-8 เมษายน 64 โดยจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้นายกฯให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีการทำประชามติเข้ามาเกี่ยวข้อง นายกฯมีความจริงใจที่จะให้กฎหมายต่างๆ ได้ดำเนินการผ่านรัฐสภาตามความเหมาะสม โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำประชามติ นอกจากนี้ นายกฯได้กำชับให้หัวหน้าพรรคแต่ละพรรคให้ความสำคัญกับกฎหมายต่างๆ เหล่านี้ ทั้งกฎหมายประชามติ และกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image