“นายกฯ” นำตุลาการศาลทหาร 94 นาย ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทำหน้าที่โดยสุจริต

“พล.อ.ประยุทธ์” นำตุลาการศาลทหาร 94 นาย ถวายสัตย์ปฏิญาณ ทำหน้าที่โดยสุจริต เพื่อความยุติธรรมของประชาชนและความสงบสุขของบ้านเมือง

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้ได้รับมอบพระราชอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารกรุงเทพ เป็นสักขีพยานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ประจำปี 2564 จำนวน 94 นาย ที่ห้องพินิตประชานาถ ภายในศาลาว่าการกลาโหม โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม รองปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าร่วมพิธี

ในการนี้ พล.อ.ประชาพัฒน์  วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นผู้กราบบังคมทูลขอนำตุลาการศาลทหารกรุงเทพ เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยมี พล.ร.ต.ชัยณรงค์  บุณยรัตกลิน ในฐานะตุลาการศาลทหารอาวุโส เป็นผู้นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคำถวายสัตย์ฯ ระบุว่า ข้าพเจ้าจักจงรักภักดีต่อพระมหากษัตรย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร และจักรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ

ทั้งนี้ การถวายสัตย์ปฏิญาณดังกล่าว เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ซึ่ง กระทรวงกลาโหมต้องจัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนที่ตุลาการศาลทหารกรุงเทพจะเข้ารับหน้าที่ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหาร พ.ศ. 2541

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อาลัย ว่าที่ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จฯ เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือด หลังวูบขณะออกกำลังกาย ภรรยาช่วยปั๊มหัวใจแต่สุดยื้อ
บทความถัดไป‘ยืนหยุดขัง’ หน้าศาลฎีกา วันที่ 5 คนร่วมเพิ่ม 1 เท่านับจากวันแรก