เปิดรายชื่อแชมป์เลือกตั้ง 22 นายกเทศมนตรี นนทบุรี คนเก่าไม่มีร่วง

เปิดรายชื่อแชมป์เลือกตั้ง 22 นายกเทศมนตรี นนทบุรี คนเก่าไม่มีร่วง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี ได้เปิดผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี นนทบุรี อย่างไม่เป็นทางการ

อำเภอนนทบุรี
1.เทศบาลนครนนทบุรี -นายสมนึก ธนเดชากุล
2.เทศบาลเมืองไทรม้า-จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร
3.เทศบาลเมืองบางกร่าง-นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์
4.เทศบาลเมืองบางศรีเมือง-นายณัฏฐพร แสงบัว

อำเภอไทรน้อย
1.เทศบาลตำบลไทรน้อย-นายสัมฤทธ์ ด้วงโสน

อำเภอบางกรวย
1.เทศบาลเมืองบางกรวย-นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล
2.เทศบาลตำบลบางสีทอง-นายวันชัย วันชาญเวช
3.เทศบาลตำบลปลายบาง-นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์
4.เทศบาลตำบลศาลากลาง-นายจิระเดช สุขเกษม

อำเภอบางบัวทอง
1.เทศบาลเมืองบางบัวทอง-นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์
2.เทศบาลเมืองบางคูรัด-นางสาวพิมพ์พัชชา หยิมการุณ
3.เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา-นายกิจก้อง นาคทั่ง
4.เทศบาลเมืองพิมลราช-นายลำพอง นามพันธ์
5.เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง-นายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์

อำเภอบางใหญ่
1.เทศบาลเมืองบางแม่นาง-นางศศิธร นกทรัพย์
2.เทศบาลตำบลบางใหญ่-นายสามารถ อารยรุ่งโรจน์
3.เทศบาลตำบลบางม่วง-นายพรเทพ ประดับพลอย
4.เทศบาลตำบลบางเลน-นายวรพจน์ พวงแย้ม
5.เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง-นายประถมการ อ่วมอ่อง
6.เทศบาลตำบลเสาธงหิน-นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์

อำเภอปากเกร็ด
1.เทศบาลนครปากเกร็ด-นายวิชัย บรรดาศักดิ์
2-เทศบาลตำบลบางพลับ-นายอดุลย์ บุญสม

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon