09.00 INDEX ผลเลือกตั้ง ‘เทศบาล’ ทั่วประเทศ สั่นคลอนอิทธิพล ‘บ้านใหญ่’ ลง

ผลเลือกตั้ง ‘เทศบาล’ ทั่วประเทศ สั่นคลอนอิทธิพล “บ้านใหญ่” ลง

ทั้งๆ ที่การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทั่วประเทศมีมากกว่า 3,000 แห่ง ทำไมการที่ผู้สมัครของ ‘คณะก้าวหน้า’ ได้รับเลือกจาก 10 กว่าเทศบาลจึงกลายเป็นข่าวใหญ่

ทำไมการโฟกัสของ ‘สื่อ’ จึงมุ่งไปที่ปฏิบัติการ ‘ล้มช้าง’ ของคนหน้าใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ‘คณะ’ ใดก็ตาม ไม่เพียง ‘คณะก้าวหน้า’

เหตุผลประการ 1 น่าจะเนื่องแต่การเลือกตั้งนายกอบจ.เด่นชัดเป็นอย่างยิ่งว่า ตัวแทนของ ‘บ้านใหญ่’ อันเป็นขาเก่าทางการเมืองยังสามารถยึดครองพื้นที่ได้ไม่แปรเปลี่ยน

Advertisement

‘คณะก้าวหน้า’ ไม่ได้รับเลือกในระดับนายกอบจ.เลยแม้แต่แห่งเดียว อย่างเก่งก็ได้รับเลือกเพียงแต่ระดับสมาชิกอบจ.จำนวน หนึ่งซึ่งถือว่าน้อยนิดเป็นอย่างยิ่ง

แต่เมื่อเข้าสู่สนามระดับ ‘เทศบาล’ ผลออกมาในเบื้องต้นว่าผู้ สมัครในนาม ‘คณะก้าวหน้า’ สามารถทะลายฐานกำแพงเก่าเข้าไปได้จำนวนมากกว่า 10 แห่งจึงกลายเป็นความตื่นเต้น

เหตุผลอีกประการ 1 เพราะเป็นการเบียดแทรกเข้าไปท่ามกลางการต่อต้านอย่างรุนแรง ล้ำลึก

โอกาสอันน้อยนิดของ ‘คณะก้าวหน้า’ ในสนามระดับเทศบาล ไม่ว่านักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ว่านักวิชาการจากสถา บันพระปกเกล้าสรุปตรงกัน

ว่าเป็นเพราะพื้นที่ของ ‘เทศบาล’ อยู่ในเขตเมือง ด้านหลักเป็นคนชั้นกลางโอกาสของ ‘คณะก้าวหน้า’ จึงมีมากขึ้น

ขณะเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งนายกอบจ.ซึ่งเป็นระดับจังหวัดทั้งจังหวัด ความหลากหลายของผู้เลือกตั้งทำให้โอกาสของ ‘คณะก้าวหน้า’ น้อยลงไป

เมื่อย่อส่วนลงมาเป็น ‘เทศบาล’ พื้นที่ขนาดเล็กลง คนซึ่งเกาะติดอยู่ในพื้นที่ย่อมมีโอกาส ยิ่งเมื่อรากฐานส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลอันเป็นเขตเมืองการหาเสียงผ่านเทคโนโลยีใหม่จึงมีสูง

กระนั้น ความลิงโลดจาก ‘คณะก้าวหน้า’ ก็ไม่อึกทึกมากนัก

อาจเพราะตระหนักว่ายังเป็นผลอย่างไม่เป็นทางการ โอกาสที่จะพลิกผันในระดับกกต.ยังมีความเป็นไปได้

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มไม่ว่าจะมองผ่าน ‘คณะก้าวหน้า’ ไม่ว่าจะมองผ่านชัยชนะของ ‘คนหน้าใหม่’ ในเวทีการเมือง สะท้อนอย่างเด่นชัดว่ามีความเรียกร้องต้องการ ‘การเปลี่ยนแปลง’

อิทธิพลของ ‘บ้านใหญ่’ อิทธิพลของ ‘ขาใหญ่’ ทางการเมืองรุ่นเก่าเริ่มถูกท้าทายและเริ่มสั่นคลอนเป็นลำดับ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image